Kongres Consumer Finance online: 10 grudnia 2020 roku

Finanse osobiste

Kongres Consumer Finance jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance.

Kongres Consumer Finance
Źródło: KFC

Kongres Consumer Finance jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance.

Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

Strona internetowa wydarzenia: https://kcf.projektekf.pl/

Partnerami medialnymi Kongresu są:

Miesięcznik Finansowy BANK i portal aleBank.pl.

W programie tegorocznego Kongresu:

- Wpływ Covid-19 na branżę consumer finance - stan obecny;

- Uwarunkowanie regulacyjne – czy i jak wpłyną na rynek CF w perspektywie roku 2021?;

- Post-covid – przyszłość branży;

- Kierunki ewolucji modeli biznesowych na rynku consumer finance.

Debaty kongresowe zakończy ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS.

Prelegentami będą m.in.:

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A. inansista, menedżer z dużym doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz fuzji i przejęć. Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz BEST S.A., jednej z największych w Polsce firm zarządzających wierzytelnościami, notowanej na GPW.

Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w kilku polskich bankach. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów MBA w Harvard Business School.

Tomasz Byczyński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Marcin Czugan, Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej) oraz MBA na Politechnice Gdańskiej. Radca prawny, od 2016 członek Rady (Zarządu) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, od 2016 – Wiceprezes Zarządu, a od sierpnia 2020r. – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). W latach 2015-2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie.

Udostępnij artykuł: