Kongres Edukacji Finansowej: 28 marca 2017, Warszawa, PGE Narodowy

Aktualności

Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Finansowej odbędzie się 28 marca 2017 w Warszawie na PGE Narodowym.

Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Finansowej odbędzie się 28 marca 2017 w Warszawie na PGE Narodowym.

Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat: Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja GPW, Fundacja im. Lesława A. Pagi oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy "Think!".Celem wydarzenia jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Kongres ma być ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Organizatorzy pragną wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będą także wspierać organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.Więcej na: www.aleBank.pl/KEF
Udostępnij artykuł: