Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: Oczekiwanie na strategię edukacji finansowej Polaków

BANK 2019/05

Patrycjusz Wyżga (moderator), Krzysztof Pietraszkiewicz, Marek Dietl, Krzysztof Grad, Fot. WIB/Z. Kowalczyk

Edukacja finansowa społeczeństwa wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję finansową gospodarstw domowych. Obywatele dysponujący odpowiednim poziomem wiedzy o ekonomii i finansach są bardziej świadomi swych praw i obowiązków oraz skłonni do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych społeczności. Tę oczywistą, a zarazem często zapominaną prawdę przywołał podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wydarzenie, stanowiące oficjalny element polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Pieniądza, organizowane jest od trzech lat, natomiast w roku ubiegłym nazwę kongresu uzupełniono o przedsiębiorczość. ­Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu współorganizującego konferencję Warszawskiego Instytutu Bankowości przekonywał, iż nawiązanie do dwóch z pozoru tak odmiennych rzeczywistości jak oświata ekonomiczna i biznes najpełniej oddaje sens przygotowywania kolejnych pokoleń Polaków do funkcjonowania we współczesnej gospodarce. – Nie ma ekonomii bez przedsiębiorczości i nie ma przedsiębiorczości bez ekonomii. Edukacja finansowa realizowana z pominięciem elementów przedsiębiorczości tak naprawdę jest wpajaniem suchej wiedzy, niewykorzystywanej w praktyce. Przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie biznesu, przedsiębiorczym można być również, ­będąc dyrektorem szkoły, prowadząc stowarzyszenie, przedsiębiorczym należy być nawet w swoim własnym domu. To ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: