Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019. Tylko 8 proc. Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

Edukacja / Finanse osobiste / Wydarzenia

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz na KEFiP
Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz na KEFiP Fot. Olga Kripiec

Prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą, a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019", zaprezentowanego podczas III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą, a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą #KEFiP #edukacja #KrzysztofPietraszkiewicz #ZBP @GPW_WSExchange @FundacjaGPW @WIBinstytut

Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57% wskazań) oraz najstarsi powyżej 65. roku życia (56% wskazań). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród, których 58% osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego. Polacy najsłabiej oceniają swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa (65%). W dalszej kolejności krytycznie spoglądają także na poziom wiedzy o kredytach i pożyczkach (44%).

„Wyniki badań samooceny wiedzy finansowej Polaków pokazują, że prowadzone działania edukacyjne są potrzebne i wymagają dalszego rozwoju oraz współpracy między różnymi środowiskami, tak jak ma to miejsce w przypadku Programu ‚Bankowcy dla Edukacji’, a także systemowego zaangażowania oświaty i mediów. Jednocześnie warto podkreślić, że 42% bankowców już zauważa stopniowy wzrost świadomości ekonomicznej klientów. Niemniej, w kontekście chociażby dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej, niedobór wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa zadeklarowany przez 65% badanych stanowi bardzo istotne wyzwanie, któremu należy sprostać” – powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska na KEFiP: edukacja ekonomiczna musi budować system immunologiczny konsumentów >>>

Polacy surowo oceniają swoją wiedzę ekonomiczną

Polacy boją się inwestowania na giełdzie

Aż 64% Polaków nie jest zainteresowana inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale przy tym 34% z nich nie wie nawet, na czym to polega w praktyce. Najwięcej obaw (30%) przy tym wzbudza nieprzewidywalność rynku kapitałowego.

„Pozytywniej – również w kontekście pracowniczych planów kapitałowych – wyglądają wyniki dotyczące oszczędzania długoterminowego. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i, co ważniejsze, planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%. Z kolei 39% ankietowanych wie, że istnieją możliwości oszczędzania na emeryturę, ale nigdy się nimi nie interesowała” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Postawa przedsiębiorcza potrzebna jest nie tylko biznesmenom >>>

Większość Polaków (75%) deklaruje, że bardzo dokładnie czyta zapisy w umowach finansowych, choć 43% nie rozumie ich w całości. Jednocześnie aż 23% osób z wykształceniem podstawowym przyznaje, że przy ich podpisywaniu sprawdza jedynie podstawowe dane.

Banki i inne instytucje finansowe ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej

Z badania wynika także, iż informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z mediów (68%) i internetu (66%). Dla połowy ankietowanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej.

„Jako najbardziej preferowaną formę nauki (68%) podstaw finansów, bankowości czy inwestowania wskazano spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów. Do ankietowanych przemawiają również poradniki i infografiki (55%), a także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe (oba po 53%)” – czytamy również.

Z kolei według bankowców, którzy na zlecenie Związku Banków Polskich zostali zapytani w lutym br. o to jak oceniają poziom wiedzy klientów banków, ponad połowa klientów (56%) wykazuje ją na poziomie przeciętnym, a prawie jedna trzecia (27%) na dobrym.

„Co może napawać optymizmem – to, że zdaniem 42% pracowników sektora bankowego podnosi się stopniowo poziom wiedzy finansowej ich klientów. Jeśli chodzi o najtrudniejsze zagadnienia dla klientów banków, to wskazane zostało również cyberbezpieczeństwo (24%), ale na pierwszym miejscu znalazło się inwestowanie (62%)” – wskazano także.

Czytaj także: Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019. Nie da się odłączyć edukacji finansowej od przemian w obszarze technologii >>>

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” przeprowadzone zostało na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) przez firmę Indicator na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 500 osób w dniach 7-13 marca br.

Badanie osób z sektora bankowego przeprowadzone zostało na zlecenie Związku Banków Polskich w ramach „Monitora Bankowego” przez Kantar TNS w lutym br.

Udostępnij artykuł: