Kongres ESG, czy potrzebna jest transparentność wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych?

ESG

O tym, w jaki sposób ESG odmieni funkcjonowanie polskiej gospodarki, o inkluzywności na rynku pracy i o tym, dlaczego warto inwestować w edukację zawodową i branżową dyskutowali przedstawiciele polskiego rządu i administracji publicznej uczestniczący w pierwszej sesji Kongresu ESG.

Klocki z napisem ESG
Fot. stock.adobe.com/thodonal

O tym, w jaki sposób ESG odmieni funkcjonowanie polskiej gospodarki, o inkluzywności na rynku pracy i o tym, dlaczego warto inwestować w edukację zawodową i branżową dyskutowali przedstawiciele polskiego rządu i administracji publicznej uczestniczący w pierwszej sesji Kongresu ESG.

Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, zwróciła uwagę na dwa niepokojące trendy na rynku pracy, które przyczyniają się do zwiększonego poczucia niestabilności wśród osób zatrudnionych.

Plaga umów na czas określony

Pierwszy z nich to nadreprezentacja umów o pracę na czas określony, co negatywnie odbija się na funkcjonowaniu gospodarstw domowych w wielu aspektach – osoby na umowach czasowych nierzadko nie są w stanie uzyskać pozytywnej decyzji kredytowej.

Zjawisko to w szczególnym stopniu dotyka kobiety, które najczęściej nie mogą się doczekać stałego etatu. Panelistka podkreśliła, że w wielu państwach członkowskich UE ten proces nie występuje, ponieważ prawo nie przewiduje możliwości tak szerokiego zatrudniania ludzi na czas określony.

Innym wyzwaniem jest niska popularność elastycznych form zatrudnienia – w Polsce jedynie 5% kobiet wykonuje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 50%, a w Holandii nawet 80% pań zatrudnionych jest na etacie cząstkowym.

Zdaniem przedstawicielki resortu rodziny i polityki społecznej taka sytuacja tworzy problem dla tych kobiet, które chcą pogodzić pracę zawodową z macierzyństwem.

Senior niemile widziany na rynku pracy

Nierówności w traktowaniu pracowników ujawniają się nie tylko na linii płci. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, iż sporym problemem polskiego rynku pracy jest ageizm – mało który szef jest gotów zatrudniać osoby starsze, w wielu przypadkach seniorzy mają też problem z utrzymaniem się na stanowiskach.

– Musimy pracować nad tym, by skutecznie zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób starszych, a także kontynuowania z nimi współpracy – dodał RPO.

Jeśli chodzi o zjawisko dyskryminacji kobiet, Marcin Wiącek wskazał na lukę płacową i mały udział pań we władzach spółek – w przypadku podmiotów notowanych na GPW tylko 16% członków rad nadzorczych i 13% członków zarządu stanowią kobiety. Wśród prezesów spółek sytuacja jest jeszcze gorsza, aż 94% z nich to mężczyźni.

RPO zauważył, że pod tym względem Polska prezentuje się nawet nieco lepiej aniżeli inne państwa UE, co nie znaczy, ze problem nie istnieje.

W jaki sposób zwiększyć równość w polskim biznesie? Jednym z pomysłów, na który wskazywał Marcin Wiącek, jest transparentność wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych.

Warto też rozważyć wprowadzenie możliwości wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o uzasadnienie decyzji dotyczącej wymiaru płacy, sugerował RPO.

Jak kształcić dla rynku pracy?

Jaką rolę w kształtowaniu postaw wpisujących się w zrównoważony rozwój powinna odgrywać edukacja? Justyna Orłowska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej przypomniała, że zrównoważony rozwój został zapisany jako wartość konstytucyjna w polskiej ustawie zasadniczej.

Jednym ze sposobów kreowania właściwych postaw w tej sferze jest docieranie do wszystkich uczniów, tak w dużych aglomeracjach jak i na obszarach wiejskich. Temu właśnie służyć ma rządowy program „Laboratoria przyszłości”, adresowany do wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

W najbliższym czasie do szkół zostanie wprowadzony przedmiot - podstawy przedsiębiorczości

Inną formą aktywności resortu, wspierającą zrównoważony rozwój między innymi w sferze transformacji energetycznej, jest finansowanie prac badawczych nad technologiami niskoemisyjnymi przez takie instytucje jak Narodowe Centrum Nauki czy też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

O edukacji dla przyszłych pokoleń i jej znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju wypowiedziała się Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Zwróciła ona uwagę na rosnące znaczenie edukacji branżowej i zawodowej.

COVID-19 zmienił całkowicie sytuację na rynku, uwypuklając kwestię zrównoważonego rozwoju, ale też wskazując, jak istotne znaczenie mają wysoko kwalifikowane kadry. Rzecz w tym, że w obecnych uwarunkowaniach potrzeba gruntownej zmiany mentalności zarówno samych uczniów, jak i ich rodziców, którzy nierzadko podchodzą z rezerwą do edukacji zawodowej.

Przedstawicielka resortu rozwoju i technologii podkreśliła też, że w najbliższym czasie do szkół zostanie wprowadzony przedmiot „podstawy przedsiębiorczości”, który ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: