Kongres Gospodarki Elektronicznej: transformacja cyfrowa sprzyja celom ESG

ESG / Polecamy

Gospodarka cyfrowa jako fundament strategii zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu, taki tytuł nosiła trzecia sesja Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

XVI Kongres Gospodarki Elektronicznej, sesja III,

Gospodarka cyfrowa jako fundament strategii zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu, taki tytuł nosiła trzecia sesja Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

Sesja rozpoczęła się od prezentacji Maji Skwarzec, Management Consulting Manager w firmie Accenture dotyczącej zrównoważonego rozwój.

ONZ opracował cele zrównoważonego rozwoju i w 2015 r. zaakceptowały go wszystkie kraje członkowskie. W ich spełnienie angażuje się silnie sektor prywatny. Te 17 celów dotyczy nie tylko ochrony klimatu, życia pod wodą i na lądzie, ale także takich spraw jak: zmniejszanie nierówności, czy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji.

Podejmowane są też cele gospodarcze takie jak odpowiedzialna produkcja i konsumpcja oraz odpowiedzialne miasta. Technologia sama musi być zrównoważona, a także odpowiedzialna, bo ma wpływ na środowisko i ludzi oraz posiada potencjał do wspierania i przyspieszania zielonej transformacji.

Cyfryzacja i chmura obliczeniowa pomagają osiągać cele ESG

Jak się okazuje, przeniesienie dokumentów papierowych do wersji cyfrowej nie czyni ich w pełni zero emisyjnymi. Analizy pokazują, że ilość energii zużywana przez centra baz danych podwoiła się w ostatnim dziesięcioleciu, a w kolejnym ma wzrosnąć trzy lub czterokrotnie.

Jednym ze sposobów na obniżenie zużycia energii jest przeniesienie swoich zasobów do chmury, bo to oznacza zrezygnowanie z własnego Data Center

Trend cyfryzacji przyczyni się do nasilenia się tego problemu, bo miasta, samochody i budynki będziemy cyfryzować oraz będą generowały duże ilości danych, które muszą być przechowywane i przetwarzane.

Jednym ze sposobów na obniżenie zużycia energii jest przeniesienie swoich zasobów do chmury, bo to oznacza zrezygnowanie z własnego Data Center. Duzi dostawcy chmury korzystają z systemów ograniczających zużycie energii. Również wykorzystują zasoby energii odnawialnej, a klienci korzystają z mocy obliczeniowej tylko wtedy, gdy jest im ona potrzebna.

Według danych zebranych przez Accenture, przeniesienie do chmury jednego z największych dostawców, może obniżyć poziom zużycia energii nawet o 65%, a poziom śladu węglowego, aż o 84%.

Również dla niektórych aplikacji wybór języka programowania może mieć wpływ na energochłonność. Jeśli chodzi o wpływ na społeczeństwa, to np. sztuczna inteligencja może pogłębiać i utrwalać stereotypy.

Mechanizm ETS programem światowym?

W panelu w tej części Kongresu uczestniczyli: Artur Kupczunas, wiceprezes zarządu w Saule Technologies, Jacqueline Kacprzak, radca, Wydział Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact oraz Tomasz Bilczyński, senior manager w Accenture. Moderatorem był Paweł Jakubik, członek zarządu w firmie Microsoft.

Kamil Wyszkowski przypomniał, że szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow, który został przełożony z listopada 2020 r., odbędzie się w połowie października. Będzie na nim dyskutowany mechanizm ETS (handlu emisjami). Chodzi o to, żeby nie był to tylko system Chiński, albo europejski, ale wspólny i dotyczący całego świata. Chodzi o wypchnięcie ludzkości z pułapki wytwarzania energii wykorzystującej kopaliny.

Dziś działając w biznesie, należy śledzić też to, co dzieje się wokół zrównoważonego rozwoju w naszym kraju i na poziomie organizacji międzynarodowych

Z węgla, ropy i gazu wytwarzane jest obecnie 81% energii. Potrzebne są ogromne nakłady, żeby tę sytuację zmienić. Nie wiadomo jeszcze dziś, czy uda się wykorzystać energię z fuzji jądrowej. Jego zdaniem polskie banki powinny aktywniej uczestniczyć w wydarzeniach takich jak COP26.

Jak stwierdziła Jacqueline Kacprzak, nowe regulacje, wytyczne i zalecenia organizacji międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju to nie jest nic nowego. Mówimy o tym od wielu lat i jest to związane z takimi zagadnieniami jak odpowiedzialny biznes i poszanowanie praw człowieka w działalności przedsiębiorstw.

Dziś działając w biznesie, należy śledzić też to, co dzieje się wokół zrównoważonego rozwoju w naszym kraju i na poziomie organizacji międzynarodowych. Przedstawiła przegląd inicjatyw, które mają miejsce na poziomie OECD i innych organizacji.

Wspomniała też o pracach, które mają miejsce w Radzie Europy. Chodzi tu nie tylko o Konwencje 108 dotyczącą ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych. Rada Europy prowadzi wiele prac związanych np. z rozpoznawaniem twarzy i sztuczną inteligencją.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało w polskim tłumaczeniu publikację dokument OECD, która została wysłana do banków komercyjnych i części banków spółdzielczych, dotyczącą dochowania należytej staranności w zakresie udzielania kredytów korporacyjnych i gwarantowania emisji papierów wartościowych.

Regulacje i banki wpływają na realizację celów ESG w gospodarce

Artur Kupczunas zwrócił uwagę, że żyjemy w pewnym otoczeniu i pojawiają się regulacyjne naciski, które wpływają na funkcjonowanie biznesu.

Podał przykład bloku energetycznego w Ostrołęce, którego powstanie zablokowały banki odmawiając zgody na finansowanie projektu, choć był on wcześniej sprawdzony pod względem ekonomicznym.

Jak zauważył, w ciągu kilku lat bardzo wzrosły koszty emisji CO2, co w bezpośredni sposób przekłada się na koszt wytworzenia energii elektrycznej. Wspomniał o różnych rodzajach paneli fotowoltaicznych w tym innowacyjnych produkowanych przez Saule Technologies. Można je stosować w miejscach, w których nie da się zainstalować paneli krzemowych.

Na rynku są narzędzia, które mogą pomóc organizacjom zmierzyć się z obecnymi wymaganiami.

Jednak jak stwierdził Tomasz Bilczyński, każde takie rozwiązanie trzeba dostosować do specyfiki danej branży. Wspomniał w tym kontekście o przewodniku SDG Ambition opracowanym między innymi przez Accenture.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: