Kongres Gospodarki Elektronicznej – nagroda Projekt Roku dla Fundacji Polska Bezgotówkowa

Technologie i innowacje

Zbigniew Wiśniewski, Fundacja Polska Bezgotowkowa

Do końca roku liczba zainstalowanych terminali płatniczych w ramach programu Fundacji Polska Bezgotówkowa osiągnie poziom 250 tysięcy zapowiada w rozmowie z aleBank.pl Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji.

#ZbigniewWiśniewski: Wszystkie dofinansowane przez Fundację terminale posiadają możliwość przyjmowania płatności zbliżeniowych @bezgotowkowa

Do chwili obecnej zainstalowaliśmy 170 tysięcy terminali płatniczych powiedział Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, który  odebrał podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej nagrodę dla Fundacji za Projekt Roku 2018.

Jak zaznaczył wszystkie dofinansowane przez Fundację terminale posiadają możliwość przyjmowania płatności zbliżeniowych.

W tej chwili praktycznie wszystkie terminale w naszym kraju mają tę funkcję, co czyni Polskę światowym liderem w tej dziedzinie.

Jednak nie jesteśmy liderami jeśli brać pod uwagę udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności. W tej chwili płatności bezgotówkowe to około 40 procent wszystkich płatności.

W zasadzie chodzi o to aby każdy z nas miał zawsze możliwość wyboru czy chce płacić gotówkowo czy bezgotówkowo. Aby osiągnąć ten stan potrzeba zainstalować jak najwięcej terminali – mówi Zbigniew Wiśniewski.

I dodaje, że w Ministerstwie Przedsiębiorczości Technologii trwają prace na ustawą, która wprowadzi obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych wszędzie tam gdzie pojawią się kasy działające on-line.

O programie Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro-, małe i średnie podmioty, które przyjmują zapłatę za swoje usługi lub produkty i chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest również do urzędów i innych instytucji sektora publicznego oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami, a przyjmujących płatności. Tym samym obejmuje on swoim działaniem urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Przedsiębiorstwo prywatne, urząd lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych
z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

Szczegóły na stronie: www.polskabezgotowkowa.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: