Kongres Obsługi Gotówki: Wojciech Wesoły – Rynek pracownika odciska piętno

Aktualności / Multimedia

Wojciech Wesoły - Wiceprezes Zarządu Impel Cash Solutions Sp. z o.o. o realiach funkcjonowania przedsiębiorstw z branży CIT

Rynek stoi przed kilkoma ważnymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych jest kwestia poczynienia dużych inwestycji związanych z zastosowaniem nowych technologii. Rynek boryka się z nieustandaryzowanym procesem, co jest kolejnym, istotnym wyzwaniem – standaryzacja możliwości wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Istotnym wyzwaniem, przed którym stoi rynek to także problemy pracownicze. Przegrywamy z kretesem walkę o pracownika. Staliśmy się bardzo nieatrakcyjnym pracodawcą. Myślę, że są to najważniejsze wyzwania i jednocześnie największe bolączki rynku, przed którymi stoimy.

Zwróciłem uwagę na kwestię technologii. Jest ona elementem, który bez wątpienia da nam możliwości do zaaranżowania procesu operacyjnego. Mówię tutaj o wysokowydajnych sorterach do liczenia banknotów, ale mam tu też na myśli technologię, która pozwala nam przewozić wartości, czyli pełną logistykę w wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Technologia daje nam duże możliwości do tego, aby zastosować nowoczesne rozwiązania, wpłynąć na zoptymalizowanie procesu, optymalizację struktur kosztowych wykonywanych przez nas usług oraz znaleźć alternatywę wobec największej bolączki rynkowej, jaką jest problem z pracownikami.

Ilość ludzi, którzy garną się do zawodu szeroko pojętych usług cash handlingu jest naprawdę znikoma. Przegrywamy nawet z sieciami dyskontowymi, które oferują lepsze uposażenie, lepsze standardy pracy. Po naszej stronie dokładamy bardzo duże wskaźniki efektywności, których oczekujemy wobec naszych pracowników. Oczekiwania nasze wiążą się także z pewną systematyką pracy, przede wszystkim z trójzmianowym systemem pracy i aktywnym wykorzystywaniem godzin nocnych, niską płacą – to powoduje, że bez wątpienia problem pracowniczy jest najistotniejszym problemem, z którym się borykamy.

Rozmowa dostępna na kanale youtube

Udostępnij artykuł: