Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018. Ostatnie dni na rejestrację!

Wydarzenia

Zapraszamy na VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja poświęcona będzie trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Baner KPBII

Zapraszamy na VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja poświęcona będzie trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Już 6 czerwca w Warszawie odbędzie się Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018. Termin rejestracji mija 30 maja. Zapraszamy! #KPBII #KPBII2018 #ZBP #CPBiI

VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji odbędzie się już 6 czerwca 2018 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.Organizatorami wydarzenia są Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.Tematyka tegorocznego Kongresu:
  • Kredyty hipoteczne denominowane / indeksowane do waluty obcej,
  • Klauzule Modyfikacyjne,
  • Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela.
Zobacz program VI Kongresu Prawa Bankowego >>>

W trakcie tegorocznego Kongresu zostaną poruszone następujące tematy:
  • Kredyty hipoteczne denominowane/indeksowane do waluty obcej – prof. dr hab. Adam Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Jolanta Florek, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – adw. Konrad Orlik, Partner w Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy – r. pr. Tomasz Spyra, Partner w Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (SPCG) – dr Michał Jabłoński, Prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki/Kancelaria Dentons – r. pr. Anna Cudna-Wagner, Partner w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswag Pośniak i Sawicki
  • Klauzule Modyfikacyjne – Dorota Karczewska,  Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Bartosz Wyżykowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr Marcin Olechowski, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) – dr Antoni Bolecki, Partner w Kancelarii Hansberry Tomkiel
  • Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela – Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości – Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej – Karol Rajewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – dr hab. Robert Kulski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – r. pr. Jacek Siński, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) – dr Wojciech Wąsowicz, Associated Partner w Kancelarii ‎Noerr Biedecki

Udział w Kongresie dla banków będących członkami ZBP jest nieodpłatny.Więcej informacji oraz rejestracja na stronie VI Kongresu Prawa Bankowego i Informacji >>>

Liczba miejsc ograniczona. Termin rejestracji do 30 maja 2018 r.

Udostępnij artykuł: