Kongresu dzień drugi

Polecamy

Rozpoczął się drugi dzień XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP. Przypomnijmy, iż jego myślą przewodnią są słowa: "Jaki rozwój obszarów wiejskich po 2014 roku?"

Rozpoczął się drugi dzień XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP. Przypomnijmy, iż jego myślą przewodnią są słowa: "Jaki rozwój obszarów wiejskich po 2014 roku?"

Wszystkich jego uczestników i gości przywitał Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Po nim głos zabrał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Kolejnym punktem programu ma być prezentacja rekomendacji z pierwszego dnia kongresu, głównie z debaty "Finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020". Przewidziano także przedstawienie wyników badania ankietowego dotyczącego potrzeb inwestycyjnych gmin z obszarami wiejskimi.

Do debaty "Jak finansować inwestycje na obszarach wiejskich w latach 2014-2020" organizatorzy zaprosili: Elżbietę Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego; Stanisława Kalembę, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Jacka Protasa, prezesa zarządu Związku Województw RP, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Po debacie zaplanowano prezentację pozostałych rekomendacji z pierwszego dnia kongresu i dyskusję koncentrującą się wokół tematów: "Ocena wdrażanych zmian w ustawie o systemie oświaty i planowanych zmianach w ustawie Karta Nauczyciela"; "Działania optymalizujące finansowanie, realizację i organizację gminnych zadań - aspekt legislacyjny"; "Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Swoistym jej moderatorem ma być Piotr Zgorzelski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Kongres zakończy się około godz. 14.30.

ala

Udostępnij artykuł: