Koniec deflacji w Stanach Zjednoczonych

Komentarze ekspertów

Niewielkie ożywienie gospodarcze widoczne w Europie sprawiło, że podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnęły informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z danych opublikowanych przez tamtejszy urząd statystyczny, dynamika inflacji CPI w USA wyniosła w lutym 0.2% m/m i 0.0% r/r, podczas gdy rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 0.2% m/m i -0.1% r/r. Zdaniem ekonomistów, nieco lepszy od prognozowanego wynik był spowodowany przede wszystkim znaczącym podniesieniem cen żywności oraz kosztów utrzymania mieszkania. Pozytywnym zaskoczeniem okazały się także doniesienia o wzroście przemysłowego indeksu PMI z 55.1 pkt w lutym do 55.3 pkt w marcu oraz poprawie sytuacji na rynku nieruchomości, gdzie sprzedaż nowych domów sięgnęła 539K. W efekcie, kurs EUR/USD spadł wczoraj o -0.41%, do poziomu 1.0891.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących wysokość indeksu instytutu Ifo, uchodzącego za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o stanie niemieckiej gospodarki. W ciągu dnia uwagę inwestorów przyciągną natomiast wiadomości na temat dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku (prognoza 0.4% m/m) w Stanach Zjednoczonych.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: