Prawo: Koniec podziałów

BANK 2010/09

Obecna regulacja hipoteki jest w pewnej mierze przestarzała, a w niektórych przypadkach przewiduje rozwiązania dysfunkcjonalne, które w istotny sposób zmniejszają atrakcyjność i skuteczność zabezpieczenia hipotecznego w obrocie gospodarczym. Powodują też niepożądany wzrost kosztów transakcyjnych i niepewność prawną.

Piotr Didenkow

Wnioski te potwierdził już raport z 2005 r. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju „Wpływ systemu prawa na rynek zabezpieczeń w Polsce”. Dlatego też podpisaną 19 sierpnia ub. r. przez prezydenta nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece uznać można za pewnego rodzaju rewolucję w funkcjonujących od ponad 25 lat przepisach dotyczących hipoteki. Stwarza ona zarazem podstawy, dzięki którym można będzie uporządkować obowiązujące regulacje i zapewnić ich spójność oraz dostosować je do obecnych potrzeb uczestników rynku obrotu nieruchomościami, a także do panujących na nim warunków. Zlikwidowany zostanie podział na hipotekę zwykłą, która zabezpiecza istniejące już wierzytelności o dokładnie określonej wartości, oraz hipotekę kaucyjną, która służy zabezpieczeniu przyszłych wierzytelności, a także tych o nieustalonej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: