Koniec użytkowania wieczystego, ale będą opłaty przekształceniowe. Sejm przyjął ustawę

Nieruchomości

Ręce podające sobie klucz do mieszkania
Fot. stock.adobe.com/Kzenon

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. To efekt ustawy, którą uchwalił w piątek Sejm.

Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami #użytkowaniewieczyste #mieszkania #nieruchomości #Sejm @MIR_GOV_PL

Właściciele mieszkań nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste.

Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

„Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami” – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

„Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie” – dodał wiceminister Artur Soboń.

Opłata przekształceniowa

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 1 stycznia 2018 r.

W ustawie założono umożliwienie samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo z góry. W takim przypadku samorządy też będą mogły udzielać bonifikat, a w odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60%, w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. „Opóźnione” przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Źródło: MIiR/Centrum prasowe PAP/ISBnews

 

Udostępnij artykuł: