Koniec z satysfakcją gwarantowaną?

Polecamy

Nowe przepisy o prawach konsumenta zmieniają regulacje dotyczące gwarancji.

Blok mieszkalny w budowie
Fot. stock.adobe.com/aapsky

Nowe przepisy o prawach konsumenta zmieniają regulacje dotyczące gwarancji.

25 grudnia weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadziła zmiany dotyczące udzielania gwarancji przez sprzedawcę. Deweloper, który chociażby w reklamie gwarantuje określone usługi czy standardy wykończenia będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności.

Ustawa o prawach konsumenta zwiększa odpowiedzialność deweloperów względem konsumentów. Gwarancja będzie mogła być udzielona w formie jednostronnego oświadczenia, a nie jak dotychczas - na zasadzie umowy. Oświadczeniem może być zarówno reklama jak i informacja w folderze na temat inwestycji mieszkaniowej. Jeśli nie wskaże się inaczej, termin gwarancji to 2 lata.

Regulacje dotyczące gwarancji pomogą upowszechnić dobre praktyki na rynku mieszkaniowym. Popularne w języku reklamy hasła takie jak "satysfakcja gwarantowana" czy "gwarancja niezawodności" będą ostrożniej wykorzystywane przez sprzedawców. To dobra zmiana, która wprowadzi więcej uczciwości w relacji sprzedawca - konsument.

Ustawa o Prawach Konsumenta i zmianie Kodeksu Cywilnego weszła w życie 25.12.2014.

Źródło: Skanska Residential Development Poland

Udostępnij artykuł: