Konieczna dyskusja nt. finansowania służby zdrowia w Polsce

Polecamy

Już najwyższy czas by pilnie podjąć szeroką dyskusję dotyczącą modelu finansowania naszego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem BCC, obecny system jest niewydolny i należy go zmienić - takie wnioski nasuwa, między innymi, analiza budżetu NFZ na 2015 r.

Już najwyższy czas by pilnie podjąć szeroką dyskusję dotyczącą modelu finansowania naszego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem BCC, obecny system jest niewydolny i należy go zmienić - takie wnioski nasuwa, między innymi, analiza budżetu NFZ na 2015 r.

Budżet ten niestety nie zapewnia środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian z pakietu onkologicznego i kolejkowego, nie pozwala na realizację celów strategicznych nakreślonych przez rząd w tzw. Policy Paper oraz nie odpowiada wyzwaniom związanym ze starzejącym się społeczeństwem.

Nasz niepokój, szczególnie, budzi spadek nakładów w 2015 roku w stosunku do budżetu 2014 na: opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (-9,49%), rehabilitację (-5,10%), refundację (-4,58%), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (-3,31%), lecznictwo uzdrowiskowe (-2,30%), chemioterapię (-1,19%), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (-0,6%).

Od 2008 roku nie zmieniona została stawka kapitacyjna dla podstawowej opieki zdrowotnej, która nadal wynosi tylko 8 zł. Zapowiadane przez prezesa NFZ w 2012 r. zmiany w finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej niestety nie zostały do tej pory wprowadzone. Jak pokazują natomiast doświadczenia z krajów, w których podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest dobrze zorganizowana, nawet 90% potrzeb zdrowotnych populacji jest zaspokajanych przez POZ, ograniczając często zbędne i kosztochłonne konsultacje specjalistyczne i hospitalizacje. Trudno oczekiwać takiego efektu od naszego, niedofinansowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej.

Analiza budżetu NFZ nasuwa również pytanie o zasadność wzrostu kosztów administracyjnych NFZ o 4 mln zł, szczególnie w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2015 r. AOTM przejmuje wycenę procedur, zgodnie z przygotowanymi pakietami ustaw. Województwo opolskie, jako jedyne, ma otrzymać mniej środków w 2015 r. niż zaplanowano na 2014. Warto tu przypomnieć, ze właśnie województwo opolskie zajęło pierwsze miejsce w kategorii jakości ochrony zdrowia według "Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014", przeprowadzonego przez PwC.

Jak postuluje Anna Janczewska Radwan z Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, wskazane byłoby, aby w trakcie cyklu spotkań ekspertów ochrony zdrowia, ponad partyjnymi podziałami i interesami, rozważyć wszelkie możliwe formy zapewnienia niezbędnych środków na ochronę zdrowia, które będą gwarantowały jego wydolność, osiąganie planowanych celów strategicznych, szczególnie w związku z wyzwaniami, jakie stawia ochronie zdrowia problem starzejącego się społeczeństwa.

Anna Janczewska-Radwan
minister ds. systemu ochrony zdrowia
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Udostępnij artykuł: