Konieczna rejestracja w KRS

Finanse i gospodarka

Obowiązek rejestracji spółek kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) istnieje od kilkunastu lat. Wciąż nie udaje się jednak skłonić do tego wszystkich firm. Projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera założenie, że spółki, które nie zarejestrują się w KRS do końca 2015 roku, czeka wykreślenie. Pomysł jest godny poparcia, jednak kontrowersje budzi koncepcja przejmowania majątku tych spółek przez Skarb Państwa.

Obowiązek rejestracji spółek kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) istnieje od kilkunastu lat. Wciąż nie udaje się jednak skłonić do tego wszystkich firm. Projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera założenie, że spółki, które nie zarejestrują się w KRS do końca 2015 roku, czeka wykreślenie. Pomysł jest godny poparcia, jednak kontrowersje budzi koncepcja przejmowania majątku tych spółek przez Skarb Państwa.

Według szacunków takich podmiotów może być nawet 80 tys. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy to martwe spółki, które resort chce wykreślić z rejestru i również wywłaszczyć. Ich majątek mają przejąć starostowie jako reprezentanci Skarbu Państwa.

Projektowane rozwiązanie ma zdyscyplinować podmioty niezarejestrowane w KRS i skłonić je do złożenia wniosku o wpis najpóźniej do końca grudnia 2015 r. "Aby ten obowiązek nie był lekceważony będzie on zagrożony dolegliwością, którą będzie nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa mienia podmiotów, które się nie przerejestrują" - napisano w stanowisku resortu.

Pomysł jest godny poparcia, ponieważ spółki niezarejestrowane w KRS naruszają bezpieczeństwo obrotu prawnego, a także godzą w zasadę zaufania obywateli do państwa. Jeśli ktoś nie przestrzega reguł przewidzianych dla wszystkich przedsiębiorców, powinien liczyć się z konsekwencjami, które dotychczas były niewystarczające.

Pewne kontrowersje może budzić koncepcja przejmowania majątku tych spółek przez starostów (na marginesie można dodać, że takie martwe spółki zwykle żadnego majątku nie mają). Niemniej ten wątek jest do dopracowania w trakcie prac legislacyjnych.

Łukasz Bernatowicz
ekspert ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych

Udostępnij artykuł: