Koniunktura ostro w górę – Zegar Biznesu potwierdza w Zachodniopomorskiem też coraz lepiej

Finanse i gospodarka

Po trzecim kwartale tego roku nareszcie nasza gospodarka wyraźnie się odbiła - świetnie obrazuje to tarcza Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury, na której wskaźnik poszybował z głębokiej strefy kryzysu prosto w rozkwit gospodarczy.

Jeszcze we wrześniu, twórca Zegara Koniunktury, prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, pytała w swoim felietonie: – Czy wyniki Zegara zaskoczą tak pozytywnie jak wyniki PMI w Polsce? Trzeba przypomnieć, że oczekiwania przedsiębiorstw naszego regionu z drugiego kwartału nie nastrajały optymistycznie. Trzymajmy więc kciuki! Oby się okazało, że Premier Tusk, zapowiadający w Krynicy koniec kryzysu, miał rację!
131110.zegarbiznesu.IIIQ2013.01.500x500

Okazało się, że optymistyczne zapowiedzi sprawdziły się. Druga połowa roku przyniosła w kraju wyraźne objawy ożywienia gospodarczego, czego najważniejszym symptomem jest poprawa aktywności przemysłu. Tak więc po dwóch latach spadku i wahań, przemysł wkroczył na ścieżkę wzrostu, a wskaźnik PMI osiąga poziomy z lat 2006-2007, czyli z najlepszych lat dla polskiej gospodarki w ostatniej dekadzie.

W regionie dobrze i coraz lepiej

Wskazania regionalne Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za III kwartał 2013 roku odpowiadają doniesieniom o poprawiającym się w Polsce klimacie koniunktury. – Objawy kryzysu z poprzedniego kwartału, zgodnie z zapowiedziami, stały się punktem zwrotnym zwiastującym przełom w koniunkturze. Teraz w trzecim kwartale widzimy odwrócenie się negatywnych trendów w zakresie popytu, produkcji, sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie zapotrzebowania na inwestycje i zatrudnienie – podsumowuje najnowsze wyniki Zegara prof. Zelek.

Poziom wskaźnika ZZK osiągnął już 53,1 pkt (po II kw. wynosił zaledwie 39 pkt). Sporo optymizmu wnosi również pomiar oczekiwań firm na IV kwartał br. Wskaźnik zbiorczy Zegara wynosi tu 52 pkt, co oznacza, że ostatni kwartał roku nadal będzie okresem poprawy koniunktury gospodarczej w regionie.

A jak w poszczególnych sektorach i podregionach?

Usługi wykazały charakterystyczne dla profilu regionalnej gospodarki przyspieszenie. Bardzo dobre są wyniki w branżach hotelarskiej oraz spedycyjnej, choć tu badane oczekiwania na IV kwartał zapowiadają nieznaczne wyhamowanie. Najlepsze wyniki sprzedażowe w tym kwartale wykazały rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, a najsłabsze notowania dotyczą produkcji przemysłowej. Także wyniki branży budowlanej wskazują na wzmożenie aktywności tych firm. Pewne zaskoczenie jest natomiast w podregionach. Gdy w poprzednim kwartale najlepiej wypadał Koszalin, to obecnie wykazał on najsłabsze symptomy ożywienia, zaś największy optymizm widać w podregionie stargardzkim, który ostatnio wskazywał najostrzejsze symptomy kryzysu.

Zegar dla wszystkich

Na Zegarze Biznesu łatwo jest samemu sprawdzić, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka. Tarcza Zegara podzielona jest na ćwiartki, obrazujące fazy cyklu koniunkturalnego: rozkwit, spowolnienie, kryzys i ożywienie. Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określając obszar, gdzie znajduje się wskaźnik, odczytujemy nastroje panujące w regionalnej gospodarce. Ponadto możemy wybrać interesujące nas sektory usług lub przemysłu, określić podregiony albo wielkość zatrudnienia i sprawdzić szczegółowo kondycję oraz prognozy dla firm z wybranego sektora czy okresu.

Wciąż chcemy też poszerzać grono firm uczestniczących w badaniach Zegara i dajemy przedsiębiorcom szansę dołączenia do nas, poprzez prosty formularz na portalu ZegarBiznesu.pl. Zapraszamy, bo to niepowtarzalna szansa, aby mieć swój udział w rozwijaniu innowacyjnego na skalę Polski narzędzia ekonomicznego – zachęca dodatkowo prof. Aneta Zelek.
131110.zegarbiznesu.03.1488x1000

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – pobierz
Jak działa Zachodniopomorski Zegar Koniunktury? – pobierz

 

Projekt ZegarBiznesu.pl to efekt współpracy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie i firmy konsultingowej BTC sp. z o.o. Obok Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury, portal jest także m.in. źródłem aktualnej wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczości w Szczecinie i regionie. Posiada grono stałych felietonistów ze świata nauki, biznesu oraz publicystyki, regularnie komentujących tam sytuację gospodarczą regionu i jej najważniejszych sektorów.

www.ZegarBizesu.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Portal ZegarBiznesu.pl jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – założona w 1993 roku, jest jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce. To też największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Prowadzi studia na 5 kierunkach, w językach polskim i angielskim, przygotowujących kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Proponuje też studia w systemie e-learning. Uczelnia prowadzi ponadto studia podyplomowe oraz Executive MBA. W ramach ZPSB od 1997 r. działa Centrum Rozwoju Biznesu, którego celem jest wsparcie rozwoju gospodarki regionu. W tym obszarze uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe i badawcze o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, a także realizuje wiele projektów unijnych i międzynarodowych.

Agata Mikołajczak, rzecznik prasowy
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

KOMENTARZ DO WSKAZAŃ ZZK ZA III KWARTAŁ 2013 r.

Koniunktura wreszcie ostro w górę

zelek.aneta.zsb.01.150x184Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za III kwartał 2013 roku są bardzo optymistyczne i odpowiadają doniesieniom o poprawiającym się w Polsce klimacie koniunktury. Druga połowa roku przyniosła w kraju wyraźne objawy ożywienia gospodarczego, czego najważniejszym symptomem jest poprawa aktywności przemysłu. Miesiące letnie to rekordowe notowania indeksu PMI (na koniec sierpnia PMI przekroczył magiczny poziom 50 pkt i na poziomie 52,6 pkt był najlepszym wynikiem od lipca 2011). Tak więc po dwóch latach spadku i wahań, przemysł wkroczył na ścieżkę wzrostu, a wskaźnik PMI osiąga poziomy z lat 2006-2007, czyli z okresu najlepszych lat dla polskiej gospodarki w ostatniej dekadzie.

Więcej inwestycji i nowych miejsc pracy, a koniec roku nadal optymistycznie

W gospodarce regionu obserwujemy też pozytywne i optymistyczne tendencje. Objawy kryzysu z poprzedniego kwartału, tak jak zapowiadano, stały się punktem zwrotnym, zwiastując przełom w koniunkturze. Teraz więc, w trzecim kwartale widzimy odwrócenie się negatywnych trendów w zakresie popytu, produkcji, sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie zapotrzebowania na inwestycje i zatrudnienie. Poziom wskaźnika ZZK osiągnął już poziom 53,1 pkt (w II kw. niecałe 39 pkt), co przeniosło gospodarkę województwa w obszary ożywienia gospodarczego, wykazując faktyczną poprawę koniunktury. Sporo optymizmu wnosi również pomiar oczekiwanego ZZK na IV kwartał br. Firmy wyceniają go na 52 pkt, co oznacza, że ostatni kwartał roku nadal będzie okresem poprawy koniunktury gospodarczej w regionie.

Najlepiej w rolnictwie, hotelach i spedycji – choć usługi przewidują wyhamowanie

W ocenie zmian koniunktury w branżach sektora przemysłowego odnotowano, podobnie jak w całej gospodarce, wyraźne ożywienie gospodarcze i odwrócenie trendu koniunktury. Najlepsze wyniki sprzedażowe w tym kwartale wykazały rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Z kolei najsłabsze notowania dotyczą produkcji przemysłowej. W budownictwie wskaźnik ZZK potwierdził pozytywne oczekiwania z poprzedniego kwartału i oznacza wzmożenie aktywności firm budowlanych w miesiącach letnich.

Sektor usług wykazał charakterystyczne dla profilu regionalnej gospodarki przyspieszenie. Bardzo dobre wyniki wykazały branże hotelarsko-turystyczna oraz spedycyjno-transportowa. Niestety, w obu omawianych branżach, badane oczekiwania na IV kwartał zapowiadają nieznaczne wyhamowanie dobrego tempa wzrostu.

Zaskoczenie w regionie – Koszalin osłabł a Stargard się ożywił

Pewne zaskoczenie wynika z pomiaru podregionów w województwie. Nadal widać dysproporcje w kondycji gospodarki poszczególnych podregionów. Jednak, o ile w poprzednim kwartale najlepszą sytuacją charakteryzował się podregion koszaliński, o tyle obecnie wykazał on najsłabsze symptomy ożywienia (ZZK poniżej 50 pkt), zaś największy optymizm widać w podregionie stargardzkim, który w poprzednim kwartale wskazywał najostrzejsze symptomy kryzysu.

Notowania Zegara Koniunktury dla firm w zależności od rozmiarów zatrudnienia nie wykazują istotnych różnic. Wszystkie odnotowały znaczącą poprawę koniunktury, i co więcej, awizują dalsze pozytywne trendy zmian.

prof. Aneta Zelek
rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
Szczecin, 31.10.2013 r.

Udostępnij artykuł: