Koniunktura w czerwcu oceniana jest mniej negatywnie niż w maju

Gospodarka

W czerwcu koniunktura oceniana jest mniej negatywnie niż w maju w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą poprawę ocen bieżących niż oczekiwań - podał Główny Urząd Statystyczny.

Biznesmen i wykres
Fot. stock.adobe.com/oatawa

W czerwcu koniunktura oceniana jest mniej negatywnie niż w maju w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą poprawę ocen bieżących niż oczekiwań - podał Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu #koniunktura oceniana jest mniej negatywnie niż w maju w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą poprawę ocen bieżących niż oczekiwań #GUS @GUS_STAT

"W czerwcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w maju br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą

poprawę ocen bieżących („diagnoz”) niż oczekiwań („prognoz”). Jedynie oceny bieżące formułowane przez jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

Przetwórstwo przemysłowe

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 19,9, czyli wyższym niż w maju (minus 34,9). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież oraz metale, natomiast nieznacznie korzystnie – jako jedyni - producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych.

Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 25,9, czyli wyższym niż w maju (minus 38,8). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).

Czytaj także: Koniunktura nieco się poprawia, ale firmy raczej czarno widzą przyszłość >>>

Handel hurtowy

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,5 i jest mniej negatywny niż przed miesiącem (minus 33,3).

Handel detaliczny

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 25,1. Tak jak w przypadku handlu hurtowego, jest on mniej pesymistyczny niż w maju (minus 43,4) – również w podziale na klasy wielkości i prezentowane branże. Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież, obuwie.

Transport i gospodarka magazynowa

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 20,4, czyli wyższym niż w maju (minus 39,4).

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 34,0 wobec minus 60,4 w maju. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 37,4) niż jednostki gastronomiczne (minus 29,5).

Informacja i komunikacja

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,3 – wyższym niż przed miesiącem (minus 12,0). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się produkcją filmów, nagrań video, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych (minus 24,2), natomiast pozytywnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (plus 12,7) oraz telekomunikacją (plus 3,5).

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w czerwcu na poziomie minus 7,9 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 18,8). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 15,9) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 3,0). 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: