Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2016 roku

Raporty

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyników badań obecnego stanu polskiej gospodarki wynika, iż w lipcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednim miesiącu.

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyników badań obecnego stanu polskiej gospodarki wynika, iż w lipcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednim miesiącu.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności, bardziej korzystne od formułowanych od sierpnia 2012 r., zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w tych branżach kształtuje się na poziomie plus 29,2 (przed miesiącem plus 23,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,3% badanych firm, a jej pogorszenie 3,1% (w czerwcu odpowiednio 27,6% i 4,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Mimo ocenianego mniej korzystnie niż przed miesiącem bieżącego popytu, opinie dotyczące sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w czerwcu. Kierujący jednostkami spodziewają się większej niż przed miesiącem poprawy sytuacji finansowej, przy utrzymujących się korzystnych prognozach sprzedaży i nieznacznie ostrożniejszych - popytu. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, choć mniejsze od planowanych w czerwcu.

W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług.

A co GUS twierdzi o barierach działalności w tych branżach? Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,0% (przed rokiem 1,7%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (73,8% w lipcu br., 70,7% przed rokiem). W stosunku do lipca 2015 r. w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 29,7% do 39,7%), choć jej odczuwanie w lipcu br. jest mniej znaczące niż w ostatnich czterech miesiącach.

Opublikowany raport zawiera także bogatą infografikę oraz wiele danych dotyczących innych branż m.in. z podziałem na wielkość przedsiębiorstw.

Więcej informacji tutaj.

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: