Koniunktura w Zachodniopomorskiem – co wskazuje Zegar Biznesu na nowy kwartał?

Finanse i gospodarka

Przedsiębiorcy zachodniopomorscy nie po raz pierwszy zbyt optymistycznie przewidywali  poprawę koniunktury na zamknięcie II kwartału 2013. Drugie w tym roku opublikowane wyniki pomiaru Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury potwierdzają niestety pogłębienie się zjawisk kryzysowych w gospodarce regionu. Udostępniony w zeszłym miesiącu Zegar Koniunktury zmierzył kolejny kwartał w gospodarce regionu.

Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za II kwartał 2013 roku zdają się potwierdzać wcześniejsze ogólnopolskie prognozy, oczekiwania i nastroje koniunkturalne o dalszym pogłębieniu się fazy spowolnienia gospodarczego w tym okresie, zwiastujące zbliżanie się do punktu zwrotnego w koniunkturze. Nasi przedsiębiorcy jednak oczekiwali polepszenia koniunktury już w II kwartale, podobnie jak to było w ubiegłym roku, gdy lepsze statystycznie wyniki w II i III kwartale właśnie odróżniały nas od tendencji ogólnopolskich. Niestety tym razem wzorzec zachodniopomorski, typowy ze względu na branżowy profil gospodarki województwa, nie powtórzył się. – wyjaśnia współtwórca Zegara, prof. Aneta Zelek, Prorektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Wciąż jednak nasz region odbiega od tendencji ogólnopolskich. Na drugą połowę 2013 r. oficjalne prognozy rządowe przewidują ożywienie gospodarcze – ale diagnoza koniunktury w województwie zachodniopomorskim w II kwartale br. nie daje podstaw do potwierdzenia tak optymistycznych hipotez i prognoz. Poziom wskaźnika ZZK dla II kwartału osiągnął rekordowo niski poziom (ok. 39 pkt), zatem wyraźnie wskazuje na utrwalenie się i pogłębienie negatywnych trendów w zakresie popytu, produkcji, sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie redukcji zapotrzebowania na inwestycje i zatrudnienie. Najbardziej prawdopodobnym jest więc scenariusz dalszego utrwalania się zjawisk recesyjnych i ich eskalacji w kolejnych przynajmniej dwóch kwartałach. Jedyną „jaskółką” jest podregion koszaliński, którego coraz lepsza kondycja gospodarcza wyraźnie pozytywnie odbiega od reszty województwa, w tym i miasta Szczecin. – dodaje prof. Zelek.

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury udostępniła w czerwcu br. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wraz z firmą BTC, jako element wspólnego projektu ZegarBiznesu.pl – platformy internetowej dedykowanej rozwojowi lokalnego biznesu oraz współpracy sieciowej firm i sfery nauki.

Zegar Koniunktury bada trendy koniunkturalne Pomorza Zachodniego oraz pokazuje oczekiwane tendencje zmian na najbliższy kwartał. Dzięki wsparciu unijnemu, na portalu ZegarBiznesu.pl każdy może teraz sam sprawdzić kondycję gospodarki w interesujących go sektorach usług, przemysłu, okresach czy podregionach, a także porównać je ze wskaźnikami dotyczącymi Polski czy strefy euro.

Obok cyklicznych pomiarów Zegara i raportów jego wskazań, na portalu rozwija się także lokalna publicystyka gospodarcza. W specjalnym dziale „Region okiem eksperta” zaproszeni autorzy: naukowcy, praktycy biznesu oraz publicyści, komentują w krótkich felietonach bieżącą sytuację w regionie i najważniejszych sektorach gospodarki, także w perspektywie bieżących wydarzeń ekonomicznych w kraju. Wszystko to na portalu ZegarBiznesu.pl.
130802.zkk.za.IIQ2013.02.761x753

Agata Mikołajczak
PR Manager
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury II Q 2013 – pobierz
Raport wynikow Zegara II Q 2013 – pobierz

Komentarz do wskazań Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury (ZZK) za okres: II kw. 2013
130802.zelek.aneta.01.150x184prof. Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Zachodniopomorskie wciąż w spowolnieniu gospodarczym

Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za II kwartał 2013 roku zdają się potwierdzać ogólnopolskie prognozy, oczekiwania i nastroje koniunkturalne. Według większości źródeł prognostycznych, II kwartał br. miał dla polskiej gospodarki oznaczać dalsze pogłębienie się fazy spowolnienia gospodarczego, zwiastując zbliżanie się do punktu zwrotnego w koniunkturze. Z kolei na drugą połowę roku 2013 oficjalne prognozy rządowe przewidują ożywienie. Niestety kompleksowa diagnoza II kw. koniunktury w województwie zachodniopomorskim nie daje podstaw do potwierdzenia takich hipotez i prognoz. Bardziej prawdopodobnym jest scenariusz dalszego utrwalania się zjawisk recesyjnych i ich eskalacji w kolejnych przynajmniej dwóch kwartałach.

Poziom wskaźnika ZZK dla II kwartału br. osiągnął rekordowo niski poziom (ok. 39 pkt), zatem wyraźnie wskazuje na utrwalenie się i pogłębienie negatywnych trendów w zakresie popytu, produkcji, sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie redukcji zapotrzebowania na inwestycje i zatrudnienie. Warto zaznaczyć, że II kwartał br. nie potwierdził typowego dla gospodarki zachodniopomorskiej wzorca koniunktury, wyraźnego w zeszłym roku, gdzie ze względu na profil branżowy gospodarki województwa statystycznie lepsze wyniki uzyskano w kwartałach II i III.

W usługach słabiej niż w przemyśle, ale hotele i gastronomia zwiastują ożywienie

W II kwartale 2013 zanotowano istotne różnice w kondycji sektorów przemysłowego i usługowego – poziom wskaźnika ZZK dla usług jest zaskakująco niższy (38 pkt) niż dla przemysłu (41 pkt). Najpoważniejsze negatywne zjawiska odnotowano w branży handlowej,  gdzie w II kwartale zarejestrowano dynamiczny spadek sprzedaży i co za tym idzie redukcje zatrudnienia.  Bardzo niskie wskazania ZZK dotyczą również sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Mniej pesymistyczne wyniki zarejestrowano w dziedzinach produkcji przemysłowej i w budownictwie (w tym ostatnim przypadku poziom oczekiwanego ZZK na III kwartał jest nadspodziewanie dobry i zwiastować może nadchodzące ożywienie gospodarcze). Znacznie lepiej kształtuje się koniunktura w branży hotelarsko-gastronomicznej, gdzie II kwartał był okresem zwiastującym ożywienie. Wskaźnik ZZK na poziomie blisko 44 pkt, pomimo faktu wskazania kryzysu, odbiegał znacznie in plus od średniego wskaźnika dla wszystkich usług (38 pkt).

Region koszaliński radzi sobie najlepiej

Pomiar koniunktury w II kwartale 2013 w rozkładzie podregionów wykazuje pojawienie się tam poważnych dysproporcji. Najostrzejsze symptomy kryzysu pojawiły się w podregionie stargardzkim, gdzie wskaźnik ZZK wyniósł zaledwie 21 pkt, wobec 39 pkt dla całego województwa. Z kolei w podregionie koszalińskim zarejestrowano pozytywny trend (wskaźnik aktualny powyżej 47 pkt, a oczekiwany niemal 50 pkt). Pomiary te stanowią solidną przesłankę dla oczekiwania ożywienia koniunktury w drugiej połowie 2013 roku w podregionie koszalińskim. Niestety w podregionie szczecińskim i w m. Szczecinie, wskazania ZZK nie dają podstaw do takiego optymizmu.

Szczecin, 29.07.2013 r.

Udostępnij artykuł: