Konkurs „Lider Przedsiębiorczości 2015 Roku”

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie "Lider Przedsiębiorczości Roku 2015".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie "Lider Przedsiębiorczości Roku 2015".

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz samorządu terytorialnego. Konkurs organizowany jest od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł "Lider Przedsiębiorczości Roku" nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm. Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów "Lidera Przedsiębiorczości" odbędzie się 28 października 2015 r., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 w Warszawie podczas uroczystej Gali.

O tytuł "Lidera Przedsiębiorczości Roku" ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Przyznanie wyróżnień "Lidera Przedsiębiorczości Roku" odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

  • Etap I - kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej,
  • Etap II - ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad "Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku", zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz Finał Konkursu - wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu "Lider Przedsiębiorczości Roku".

Zgłoszenia kandydatów do tytułu "Lider Przedsiębiorczości Roku 2015" przyjmowane są do 25 września 2015 r. Szczegóły na stronie www.fund.org.pl oraz w Biurze Organizacyjnym konkursu "Lider Przedsiębiorczości Roku": ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel.: 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: