Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Bankowość

Zostań małopolskim liderem przedsiębiorczości społecznej! Wskaż rzetelnego partnera biznesowego lub samorząd wspierający sektor ES! Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej! Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia małopolskich firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.

Do udziału zapraszamy zarejestrowane w województwie małopolskim:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
 • a także wszystkie podmioty ekonomii społecznej, które zapraszamy do składania rekomendacji dla samorządu i/lub przedsiębiorstwa wspierającego rozwój ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014.
 2. Kategoria – Debiut 2014
 3. Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 4. Kategoria – Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 5. Kategoria – Nagroda publiczności

Pula nagród – 30 000 zł. Zwycięzca otrzymuje też prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Nowość ! Nagrody rzeczowe dla podmiotów składających rekomendacje.

Termin zgłoszeń – do 30 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji: http://es.malopolska.pl/konkursy/lider-2014.html

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: