Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Bankowość

Zostań małopolskim liderem przedsiębiorczości społecznej! Wskaż rzetelnego partnera biznesowego lub samorząd wspierający sektor ES! Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej! Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia małopolskich firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.

Zostań małopolskim liderem przedsiębiorczości społecznej! Wskaż rzetelnego partnera biznesowego lub samorząd wspierający sektor ES! Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej! Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia małopolskich firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.

Do udziału zapraszamy zarejestrowane w województwie małopolskim:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
 • a także wszystkie podmioty ekonomii społecznej, które zapraszamy do składania rekomendacji dla samorządu i/lub przedsiębiorstwa wspierającego rozwój ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. Kategoria główna - Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014.
 2. Kategoria - Debiut 2014
 3. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 4. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 5. Kategoria - Nagroda publiczności

Pula nagród - 30 000 zł. Zwycięzca otrzymuje też prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Nowość ! Nagrody rzeczowe dla podmiotów składających rekomendacje.

Termin zgłoszeń - do 30 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji: http://es.malopolska.pl/konkursy/lider-2014.html

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: