Konkurs na dofinansowanie zajęć sportowych

Samorząd

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Konkurs realizowany jest wramach zadania "Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich"; działania "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży".

Wnioski należy składać na dofinansowanie realizacji 2 zadań:

  • zadanie nr 1 – „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych,
  • zadanie nr 2 – „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem wynosi 12 mln zł, w tym:

  • na realizację zadania nr 1 – 3 mln zł,
  • na realizację zadania nr 2 – 9 mln zł.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności realizują zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 1, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych – infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.).

Termin i warunki realizacji zadań:

  • zadanie nr 1 może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2012 roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 powinny zawierać alternatywny program zajęć sportowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.), które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających – do uprawiania sportów zimowych – warunków pogodowych;
  • zadanie nr 2 może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 mogą – oprócz nauki pływania – zawierać dodatkowe, uzupełniające formy zająć sportowych.

Warunki I tryb skladania wniosków przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290).

Źródło: bip.msit.gov.pl

Udostępnij artykuł: