Konkurs na stypendium w Wiedniu

Polecamy

Stypendium Biura Promocji Wiednia.Stypendium MBA na Uniwersytecie MODUL w Wiedniu.

Stypendium Biura Promocji Wiednia.Stypendium MBA na Uniwersytecie MODUL w Wiedniu.

Wartość: 25000 Euro.
Oferta skierowana do: Kandydatów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych problematyką turystyki miejskiej.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2013 roku.

Biuro Promocji Wiednia we współpracy z Uniwersytetem MODUL w Wiedniu proponuje w pełni sfinansowane stypendium na dwuletnie, zaoczne studia magisterskie MBA, przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo w przemyśle turystycznym, które pragną rozwijać swoją karierę. Biuro Promocji Wiednia jest oficjalną turystyczną agencją marketingową w sektorze turystyki miejskiej.

Proponowany przez Uniwersytet MODUL w Wiedniu program studiów MBA skupia się na strategicznej analizie i planowaniu, umiejętnościach interdyscyplinarnych oraz krytycznym myśleniu. Te umiejętności buduje na solidnych podstawach najważniejszych dyscyplin tego fachu, obejmujących zarządzanie kadrami, organizację pracy, księgowość i finanse, marketing i operacje finansowe, innowację i przedsiębiorczość. Studenci, mając dostęp do uznanych wykładowców i ekspertów przemysłu turystycznego, nie tylko zyskują doskonałe rozeznanie w kwestiach związanych z ogólnym zarządzaniem, lecz również otrzymują możliwość specjalizowania się w zarządzaniu turystyką.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Stypendium obejmuje czesne za cały okres studiów oraz koszty materiałów naukowych. Zajęcia odbywają się w blokach seminaryjnych w długie weekendy począwszy od czwartku/piątku i trwających do poniedziałku/wtorku, co minimalizuje konieczność korzystania z urlopu w celu uczestniczenia w zajęciach. Tytuł “Master of Business Administration (MBA)" przyznawany jest studentom, którzy z powodzeniem ukończyli wszystkie dwanaście bloków seminaryjnych (24 kursy) i napisali pracę magisterską. Stypendium nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania.

Rozpoczęcie programu: 2 października 2013 roku na Uniwersytecie MODUL w Wiedniu, Am Kahlenberg, 1190 Wiedeń, Austria.

Kryteria przyjęcia:

  • Obywatele krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Republika Czeska, Estonia, Cypr, Litwa, Łotwa, Węgry, Malta, Polska, Chorwacja, Słowenia)
  • Chęć i gotowość napisania pracy magisterskiej na temat związany z turystyką miejską
  • Tytuł licencjata (BA) jego lub odpowiednik
  • Co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego
  • Biegła znajomość języka angielskiego

Proces selekcji kandydatów:

  1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2013 roku.
  2. Wszystkich kandydatów prosimy o przysłanie listu motywacyjnego i CV na adres maggie.cassidybrinn@modul.ac.at
  3. Biuro Promocji Wiednia oraz Komisja Rekrutacyjna uniwersytetu MODUL wspólnie wybiorą zdobywcę stypendium w oparciu o jakość listu motywacyjnego oraz doświadczenie opisane w CV
  4. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie wysłana jego zdobywcy nie później, niż 19 sierpnia 2013 roku.

Pytania na temat programu studiów i/lub organizacji stypendium Biura Promocji Wiednia prosimy kierować do Maggie Cassidy-Brinn:

Maggie Cassidy-Brinn MA
maggie.cassidybrinn@modul.ac.at
Kierownik Programu Studiów
Uniwersytet MODUL w Wiedniu
Biuro Akademickie
(tel.) +43-1-3203555-302
(fax) +43-1-3203555-903

Źródło: austria.info

Udostępnij artykuł: