Konkurs „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Finanse i gospodarka

27 sierpnia b.r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków do pilotażowego konkursu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". Jest to niepowtarzalna szansa na rozwój dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w ramach dofinansowania mogą otrzymać nawet do 20 mln zł.

27 sierpnia b.r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków do pilotażowego konkursu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". Jest to niepowtarzalna szansa na rozwój dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w ramach dofinansowania mogą otrzymać nawet do 20 mln zł.

Konkurs "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" organizowany jest w ramach czwartej osi priorytetowej "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia", stanowiącej część Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Udział w konkursie mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający opatentowany produkt lub technologię, które zamierzają wdrożyć do swojej praktyki gospodarczej.

Nie ulega wątpliwości, że innowacyjność jest kluczowym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania jego silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Niestety według danych opublikowanych przez Komisję Europejską w unijnej tablicy innowacyjności 2011 (Innovation Union Scoreboard 2011) Polska nie tylko nadal pozostaje daleko w tyle za liderami, lecz także odnotowała silny spadek innowacyjności w sektorze małych i średnich firm. Luka technologiczna, która istnieje pomiędzy małymi a dużymi przedsiębiorstwami, znacznie obniża konkurencyjność całej polskiej gospodarki w porównaniu z resztą krajów Unii Europejskiej - mówi Jan Kordasiewicz, wspólnik Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz - Dotacje unijne, przyznawane na przykład w ramach konkursu takiego jak ten, zwiększają szanse na wyrównanie pozycji na rynku pomiędzy małymi a dużymi firmami.

Celem konkursu ogłoszonego przez PARP jest zatem poprawienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie łączną kwotą ponad 600 mln zł procesów wdrażania innowacyjnych patentów.  Głównym powodem niepodejmowania przez takie firmy jakichkolwiek kroków ku innowacyjności jest bowiem ich trudna sytuacja ekonomiczna. Dodatkowo nie najlepiej funkcjonuje współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi, które posiadają prawa do patentów, aczkolwiek nie wykazują dostatecznej elastyczności w sprzedaży i udostępnianiu nowych technologii. Również państwo nie ułatwia rozwoju małym i średnim przedsiębiorcom. Brak znaczących ulg podatkowych, systemów wsparcia czy nawet zbyt wysokie oprocentowanie kredytu nie sprzyjają inwestowaniu we wdrażanie innowacyjnych technologii - mówi Jan Kordasiewicz - Skoro więc nie możemy liczyć na pomoc ze strony rządu, najlepiej skorzystać z bezzwrotnych dofinansowań w ramach programów unijnych.

Jednak mali i średni przedsiębiorcy bardzo często nie korzystają ze wsparcia finansowego oferowanego przez UE, ponieważ nie wiedzą, jak je uzyskać i zazwyczaj nie dysponują dodatkowymi pracownikami, którzy mogliby się tym zająć. Nie podejmują więc ryzyka związanego z wdrażaniem opatentowanych przez siebie technologii, gdyż w ich przypadku porażka jest równoznaczna ze zniknięciem z rynku. Jednak pomimo małych zasobów finansowych i ludzkich przedsiębiorcy z sektora MŚP nie powinni rezygnować z szansy, jaką daje im unijne wsparcie finansowe. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu skorzystanie z pomocy firm i instytucji doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł bezzwrotnych. Dzięki temu również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać nabyte lub opatentowane przez siebie technologie, które zagwarantują im dalszy rozwój i zwiększą ich przewagę konkurencyjną na rynku.

Więcej informacji o konkursie "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977

Źródło: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: