Konkurs Sposób na Sukces

Samorząd

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii Centrum Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii Centrum Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.W XIII edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2011 r. i pierwszej połowie 2012 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2012 r. na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem Sposób na Sukces.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia można pobrać ze strony www.cdr.gov.pl. Poniżej załączamy pismo Bernarda Muchy, Zastępcy Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, informujące o XIII edycji ogólnopolskiego konkursu.

Aby zobaczyć pismo Bernarda Muchy kliknij tutaj.

Źródło: www.cdr.gov.pl

Udostępnij artykuł: