Konkurs Zielona Stolica Europy 2014

Samorząd

Do 14 października można wysyłać zgłoszenia miast do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2014. O tytuł starać się mogą miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznym dla środowiska stylu życia - stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich Europejczyków.

Do 14 października można wysyłać zgłoszenia miast do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2014. O tytuł starać się mogą miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznym dla środowiska stylu życia - stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich Europejczyków.

Do tej pory Zieloną Stolicą Europy były: Sztokholm, Hamburg, hiszpański Vitoria-Gasteiz i francuski Nantes. Celem programu jest wpieranie miast europejskich i zachęcanie ich mieszkańców do zdrowszego życia, zgodnego z naturą. Konkurs ma trzy naczelne cele:

  • wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie praktycznej ochrony środowiska;
  • zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy współczynników ekologicznych oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju,
  • wskazanie wzorów do naśladowania, inspirujących wszystkie miasta w całej Europie oraz propagowanie najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kandydatury zgłoszone do 14 października oceniane będą według 12 wskaźników:

lokalny wkład w wysiłki na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, organizacja transportu miejskiego, tereny zieleni miejskiej, zwalczanie hałasu, wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, jakość powietrza, zużycie wody, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, zarządzanie środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawność energetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.ec.europa.eu.

Źrodło: www.ec.europa.eu

Udostępnij artykuł: