Konsekwencje dbałości o naturę

Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego, w obliczu grożącego im zadłużenia, szukają różnych ścieżek wyjścia z kłopotów. Aby móc przeprowadzać inwestycje potrzebują gruntów. Jeśli jednak są one objęte programami ochrony przyrody, nie można ich naruszać. Z tego względu samorządy będą się domagać 700 mln zł odszkodowania.

Jednostki samorządu terytorialnego, w obliczu grożącego im zadłużenia, szukają różnych ścieżek wyjścia z kłopotów. Aby móc przeprowadzać inwestycje potrzebują gruntów. Jeśli jednak są one objęte programami ochrony przyrody, nie można ich naruszać. Z tego względu samorządy będą się domagać 700 mln zł odszkodowania.

Jednym z programów ochrony przyrody jest Natura 2000. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Gminy wyceniły wysokość subwencji z budżetu państwa za tereny objęte programami ochrony przyrody na 100 zł od hektara, co w przeliczeniu daje kwotę 700 mln zł. Kwota ta miałaby trafić do samorządów na podstawie postanowień ustawy o subwencjonowaniu gminom terenów objętych ochroną, którą stworzy zespół powołany przez samorządowców.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: