Konsensus w trzech kwestiach dotyczących finansów samorządów

Samorząd

18 stycznia 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami rządu. Sprawa dotyczy kwestii ograniczania deficytu jednostek samorządu terytorialnego i trudnych założeń wykonania tego zadania, jakie wobec jts zaproponował rząd.

18 stycznia 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami rządu. Sprawa dotyczy kwestii ograniczania deficytu jednostek samorządu terytorialnego i trudnych założeń wykonania tego zadania, jakie wobec jts zaproponował rząd.

Podczas spotkania osiągnięto porozumienie w trzech kwestiach:

  1. deficyt sektora samorządowego będzie naliczany jako różnica między dochodami a wydatkami, a nie jak dotychczas - jako suma deficytów - są bowiem takie samorządy, które osiągają nadwyżkę budżetową,
  2. jeżeli planowany deficyt przekroczy uzgodnione progi, redukcja deficytu będzie przeprowadzana w sposób proporcjonalny do deficytu danej jednostki samorządu terytorialnego,
  3. strona rządowa wyraziła zgodnę na wpisanie w projektowanej ustawie informacji, że za dopuszczenie do deficytu samorządów odpowiedzialne są nie tylko one same.

Jeszcze dwie ważna kwestie wymagają osiągnięcia porozumienia, a mianowicie:

  1. czy limit deficytu ma być ustalany kwotowo - jak chce strona rządowa, czy procentowo - jak życzą sobie samorządy,
  2. w jaki sposób kontrolować limit.

W związku z tym, że samorządowcy nie zgadzają się na przedstawiony przez rząd system kontroli, mają przygotować własną propozycję.

źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: