Konsorcjum GPW rusza z pracami nad Platformą Żywnościową. Start w 2020 r.

Gospodarka

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpocznie realizację platformy obrotu towarami rolnymi „Platformy Żywnościowej" od studium wykonalności, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpocznie realizację platformy obrotu towarami rolnymi „Platformy Żywnościowej" od studium wykonalności, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych planuje uruchomienie Platformy Żywnościowej na przełomie II i III kwartału przyszłego roku #GPW #giełda @GPW_WSExchange

„Otrzymaliśmy mandat zaufania na zbudowanie platformy obrotu towarami rolnymi. Konsorcjum ma doświadczenie w obrocie, tworzeniu nowych rynków i dysponuje nowoczesnymi technologiami. Czujemy się na siłach, aby przystąpić do tego pionierskiego projektu, który - jak liczymy - zwiększy konkurencyjność i nowoczesność sektora rolniczego" - powiedziała Olszewska podczas podpisania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umowy na rozpoczęcie prac nad uruchomieniem rynku rolnego w Polsce z konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.„Wykonamy studium wykonalności projektu - powstanie finalny model organizacyjny i biznesowy. Najpierw powstanie rynek spot, później przeprowadzony zostanie pilotaż technologiczny rynku terminowego. Rozbudowa w kilku kierunkach, w tym coraz większa liczba produktów i szeroki, ogólnokrajowy zasięg terytorialny" - dodała członek zarządu.W rozmowie z ISBnews prezes GPW Marek Dietl wskazał, że część badawcza ma zakończyć się pod koniec lutego. Wtedy będzie m.in. wiadomo jakie produkty nadają się do standaryzacji. „Przygotowujemy się na 4 produkty na początek. Konieczne jest także dostosowanie systemów i opracowanie kwestii logistycznej do fizycznej dostawy. Harmonogram jest napięty" - powiedział Dietl.

Cele stawiane przed nową platformą

Olszewska wskazała, że celem platformy jest osiągnięcie wartości biznesowo-ekonomicznej - koncentracji podaży, obrotu dużymi, jednolitymi partiami towaru, objęcie jak największej grupy uczestników, w tym oferty do rolników.„To ma być nie sezonowy rynek, ale działający cały czas. Liczymy, że doprowadzimy do rozwoju infrastruktury wokół branży, np. transportu i magazynów. Patrzymy na ten projekt w szerokiej perspektywie tak, aby był korzystny dla wielu uczestników rynku. Projekt wpisuje się w strategię GPW i działania innych rynków giełdowych, które wchodzą w obszar towarowy" - podkreśliła Olszewska.Minister rolnictwa Jan Ardanowski wskazał, że platforma żywnościowa ma być odpowiedzią na kojarzenie ofert dostawców i tych, którzy poszukują dużych wystandaryzowanych partii produktów rolnych.„Mam nadzieję, że konsorcjum jest optymalne - dysponuje technologią i będzie w stanie zbudować platformę. Doświadczenie konsorcjantów m.in. GPW jest nie do przecenienia. Platforma ma ustalać bieżące ceny, ale też jak na świecie, w przyszłości realizować transakcje opcyjne. Robimy istotny krok, aby uruchomić mechanizmy, które będą w obiektywny sposób ustalać ceny" - wskazał Ardanowski.Dodał, że inicjatywa to element wykorzystania sprawdzonych międzynarodowo rozwiązań, które mają pozwolić producentom rolnym w uzyskaniu satysfakcjonującej i ekonomicznie uzasadnionej ceny.„Jest to działaniem bardzo ważnym. Specyfika polskiego rolnictwa to małe i średnie gospodarstwa i ważne jest ich urynkowienie, żeby były w stanie lokować swoją wysokiej jakości produkcję na rynku" - dodał minister.

Start Platformy Żywnościowej na przełomie II/III kw. 2020

Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych planuje uruchomienie Platformy Żywnościowej na przełomie II i III kwartału przyszłego roku, poinformowała Izabela Olszewska.„Studium wykonalności zakończy się w II kwartale 2019. Prace z naszej strony będą koncentrować się pod kątem najbardziej optymalnego modelu organizacyjnego i biznesowego projektu. Chcemy stworzyć zdrowe przedsięwzięcie, gotowe do dalszego rozwoju i do przyciągania uczestników. Projekt musi być konkurencyjny" - powiedziała Olszewska.„Następne etapy obejmują stworzenie regulacji giełdowych, a także współpracy z laboratoriami i magazynami. Architektura technologiczna istnieje, w ramach TGE i IRGiT, ale trzeba ją parametryzować. Wykorzystamy istniejące technologie i dobudujemy system optymalizacji dostaw fizycznych. Finalnie plan zakłada uruchomienie pilotażu na jednym produkcie z podłączeniem uczestników do 31 sierpnia 2020. Trzeba zrobić to mądrze, żeby platforma była konkurencyjna i żeby uczestnicy dostrzegli dla siebie korzyści w uczestnictwa w niej" - dodała członek zarządu.Według jej słów powyższe działania obejmuje podpisana właśnie umowa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych umowy na rozpoczęcie prac nad uruchomieniem rynku rolnego w Polsce.„Później przewidujemy dalszy rozwój produktowy, terytorialny, zaczynamy od transakcji spot, ale zakładamy uruchomienie w przyszłości instrumentów terminowych" - podsumowała Olszewska.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: