Konsorcjum pod przewodnictwem Bumechu zawarło z JSW umowę na ponad 15 mln zł

Finanse i gospodarka

Bumech S.A. jako lider konsorcjum zawiązanego wspólnie z Bytomskim Zakładem Usług Górniczych podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową umowę na drążenie wyrobisk. Wartość umowy to ponad 15 mln zł, a jej przedmiotem są roboty na kopalni węgla kamiennego Krupiński należącej do JSW.

Bumech S.A. jako lider konsorcjum zawiązanego wspólnie z Bytomskim Zakładem Usług Górniczych podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową umowę na drążenie wyrobisk. Wartość umowy to ponad 15 mln zł, a jej przedmiotem są roboty na kopalni węgla kamiennego Krupiński należącej do JSW.

- Łączna wartość umów, jakie podpisaliśmy w tym roku z Jastrzębską Spółką Węglową - uczestnicząc w konsorcjach jako lider - sięgnęła już 90 mln zł netto. Jak widać nasza działalność w obszarze drążenia wyrobisk rozwija się bardzo dobrze - mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumechu

W maju 2012 r. Bumech podpisał z JSW umowę na drążenie wyrobisk przygotowawczych na kopalni Pniówek o wartości 37 mln zł. W czerwcu spółka zawarła z tym kontrahentem kolejną umowę w zakresie prac na kopalni Pniówek o wartości 36,2 mln zł.

- Jednocześnie prowadzimy także szereg rozmów i negocjacji handlowych dotyczących dostaw maszyn i urządzeń górniczych, zarówno na rynek polski, jak i do zagranicznych odbiorców - informuje Zygmunt Kosmała.

Bumech S.A. od lat działa w branży maszynowej, specjalizując się w serwisie, utrzymaniu ruchu oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Od 2007 roku zajmuje się również drążeniem wyrobisk podziemnych w kopalniach węgla. Od 2010 r. Spółka produkuje również kombajny chodnikowe typu AM-50-BUMECH/Z1, dla których posiada certyfikat dopuszczający do eksploatacji w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Produkowane przez Bumech kombajny chodnikowe są sprzedawane, dzierżawione lub też wykorzystywane na własne potrzeby przy realizacji kontraktów drążeniowych
w podziemiach kopalń.

Po pierwszym półroczu 2012 r. skonsolidowane przychody sięgnęły 52,7 mln i były o 9 proc. wyższe niż w odpowiednim okresie ub.r. Zysk operacyjny zwiększył się do kwoty 8,3 mln zł - o 21 proc. w ujęciu rok do roku. EBITDA wyniosła po pierwszych sześciu miesiącach br. 14,8 mln zł, rosnąc o 28 proc. r/r, a zysk netto sięgnął 3,7 mln zł (o 6 proc. mniej niż w I półroczu 2011r.).

Prognoza jednostkowych wyników na 2012 r. zakłada, iż przychody ze sprzedaży wyniosą w 2012 r. 120,1 mln zł (wzrost o 23 proc. r/r), EBITDA sięgnie 34,6 mln zł (wzrost o 48 proc. r/r), zaś zysk operacyjny i zysk netto zwiększą się do poziomu odpowiednio 19,1 mln zł (wzrost o 37 proc. r/r) oraz 10 mln zł (wzrost o 42 proc. r/r).

Udostępnij artykuł: