Konsultacje społeczne stanowią podstawę budowania wspólnoty lokalnej

Tylko u nas

Myślą przewodnią towarzyszącą pracy samorządu w Górze Kalwarii jest budowanie i umacnianie wspólnoty lokalnej. Podstawą tej idei jest koncepcja społeczeństwa obywatelskiego - dojrzałego i świadomego, które tworzą mieszkańcy, poprzez zaangażowanie, otwarte wyrażanie stanowisk i zgłaszanie inicjatyw. Stąd pomysł zorganizowania konsultacji społecznych, dzięki którym możliwe jest nawiązanie prawdziwego dialogu.

Myślą przewodnią towarzyszącą pracy samorządu w Górze Kalwarii jest budowanie i umacnianie wspólnoty lokalnej. Podstawą tej idei jest koncepcja społeczeństwa obywatelskiego - dojrzałego i świadomego, które tworzą mieszkańcy, poprzez zaangażowanie, otwarte wyrażanie stanowisk i zgłaszanie inicjatyw. Stąd pomysł zorganizowania konsultacji społecznych, dzięki którym możliwe jest nawiązanie prawdziwego dialogu.

W trakcie podejmowania decyzji dotyczących gminnych inwestycji głos mieszkańców liczy się najbardziej. W samorządzie terytorialnym modelowym przykładem dążenia do pobudzania społeczeństwa do większej aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne są konsultacje społeczne i budżet partycypacyjny, w których mieszkańcy mają możliwość wypowiedzieć się na tematy ważkie. Komunikacja pomiędzy urzędem a mieszkańcami daje szansę poznać swoje potrzeby, zareagować i wprowadzić realne zmiany w przestrzeni miejskiej, które spotkają się z akceptacją społeczną. Mechanizmy towarzyszące konsultacjom społecznym, nawiązywania współpracy między administracją a społeczeństwem, są fundamentem budowania przyjaznego otoczenia. Dlatego Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących rewitalizacji skarpy wiślanej. Spotkanie zaplanowane jest 12 sierpnia 2015 roku o godzinie 18:00 w sali 112 UMiG Góra Kalwaria przy ul. ul. 3 Maja 10. Projekt rewitalizacji, który zostanie poddany pod dyskusję został zgłoszony do budżetu obywatelskiego w zeszłym roku i zdobył w głosowaniu uznanie lokalnej społeczności. Stał jest dla mieszkańców wspólnym celem, który rozpala dyskusje i pobudza do działania - osią tworzenia wspólnoty. Zaproszenie do dialogu dostępne jest na stronie http://www.gorakalwaria.pl/651-Prezentacjanewsa-66620-p_1.htm

Dorota Zielińska
Asystent burmistrza ds. polityki informacyjnej
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Udostępnij artykuł: