Konsumujemy więcej niż wynika z poziomu PKB

Gospodarka

Sklep Reserved
Sklep Reserved Fot. LPP

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem, pokazującym poziom gospodarki na tle innych krajów jest PKB na głowę mieszkańca. Powinien on uwzględniać parytet siły nabywczej, gdyż zwykle w krajach biedniejszych poziom cen, wyliczany według bieżącego kursu wymiany walut, jest niższy niż w krajach bogatszych.

#WitoldGadomski: Konsumujemy więcej niż wynika to z wytworzonego #PKB

Lepszą miarą dobrobytu gospodarstw domowych niż PKB na głowę mieszkańca  jest Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja (Actual Individual Consumption, AIC). Wskaźnik ten obejmuje towary i usługi faktycznie konsumowane przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy są kupowane i opłacane przez gospodarstwa domowe, rząd czy organizacje non-profit.

Miara AIC lepsza

W międzynarodowych porównaniach AIC jest często postrzegana jako preferowana miara, ponieważ nie ma na nią wpływu fakt, że organizacja niektórych ważnych usług, z których korzystają gospodarstwa domowe, takich jak usługi zdrowotne i edukacyjne, różni się znacznie w poszczególnych krajach.

Według Eurostatu w roku 2018 AIC na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wahało się w państwach członkowskich UE między 56%  – w Bułgarii, a 134% w Luksemburgu średniej UE.

Kolejne miejsca po Luksemburgu zajęły: Niemcy, Austria, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Francja.

Różnice w AIC per capita są mniejsze niż w PKB per capita. Ta ostatnia miara waha się od 51 % do 261 % średniej unijnej.

Konsumujemy więcej niż wynika to z wytworzonego PKB

W ciągu ostatnich trzech lat AIC per capita w stosunku do średniej UE pozostawał względnie stabilny w większości państw członkowskich. Jednak wyraźny wzrost odnotowano w Rumunii (71% średniej UE w 2018 r. w porównaniu z 65% w 2016 r.), Słowacji (73% vs. 68%) i Litwie (89% vs. 85%). Z kolei najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Szwecji (108% w 2018 r. wobec 112% w 2016 r.) i we Francji (107% w porównaniu do 110%).

Polska zajmuje w Unii Europejskiej 23 miejsce pod względem PKB per capita (z uwzględnieniem parytetu siły roboczej) i 21 pod względem AIC per capita .

Mamy 76 % średniego poziomu UE w AIC i 70 % w PKB. Konsumujemy zatem więcej niż wynika to z wytworzonego PKB.

Wyprzedzamy Estonię, Słowację i Węgry, które są przed nami w rankingu PKB. Z kolei gospodarstwa greckie konsumują więcej niż polskie, choć Grecja ma niższy niż Polska PKB na głowę mieszkańca.

W przypadku kilku krajów różnice między AIC, a PKB per capita są znaczne. Pod względem PKB na głowę mieszkańca Irlandia zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, co w dużej mierze wynika z faktu, że wiele zagranicznych korporacji ma w Irlandii siedziby, tam księgują zyski i płacą podatki.

Ale konsumpcja irlandzkich gospodarstw domowych jest niższa niż średnia w UE. Zadziwiająco niska jest też pozycja Węgier, których wskaźnik AIC per capita jest po Bułgarii najniższy w Unii Europejskiej. Wyraźnie niższy niż sąsiedniej Rumunii, której PKB na głowę mieszkańca jest niższe.

 

Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja i PKB per capita

AIC per capita PKB per capita
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Unia Europejska 100 100 100 100 100 100
Strefa euro 105 104 104 106 106 106
Luksemburg* 135 133 134 269 261 261
Niemcy 121 121 120 123 123 122
Austria 119 118 117 128 127 127
Dania 113 114 114 127 127 128
Belgia 114 113 113 119 118 117
Holandia 111 112 113 127 128 129
Wielka Brytania 115 114 113 108 106 105
Finlandia 112 111 112 110 110 111
Szwecja 112 111 108 123 122 120
Francja 110 108 107 105 103 104
Włochy 98 98 98 97 97 96
Irlandia 95 94 95 176 181 189
Cypr 92 93 94 87 88 89
Hiszpania 90 91 90 91 92 91
Litwa 85 87 89 75 78 80
Portugalia 82 81 83 77 77 77
Czechy 79 81 82 87 89 91
Malta 78 78 80 95 97 98
Słowenia 77 78 79 83 85 87
Grecja 77 76 77 68 67 68
Polska 74 75 76 68 69 70
Estonia 72 72 74 76 78 82
Słowacja 68 69 73 72 72 73
Rumunia 65 69 71 59 63 65
Łotwa 66 67 69 64 66 69
Chorwacja 61 62 64 60 61 63
Węgry 62 63 64 68 68 71
Bułgaria 54 54 56 49 50 51
 Kraje poza UE
Norwegia 127 126 126 144 146 151
Szwajcaria 127 124 124 160 155 155
Islandia 114 116 118 129 129 130
Turcja 67 68 67 65 65 64
Czarnogóra 56 56 58 44 46 48
Serbia 47 47 48 39 38 39
 Północna Macedonia 42 41 41 37 36 37
Albania 37 38 39 29 30 31
Bośnia i Hercegowina 41 40 41 31 31 31

Źródło: Eurostat

*Wysoki PKB na mieszkańca w Luksemburgu jest częściowo spowodowany dużym udziałem pracowników transgranicznych w zatrudnieniu. Wnoszą oni wkład w PKB, ale nie są brani pod uwagę  p

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: