Konsumujemy więcej niż wynika z poziomu PKB

Gospodarka

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem, pokazującym poziom gospodarki na tle innych krajów jest PKB na głowę mieszkańca. Powinien on uwzględniać parytet siły nabywczej, gdyż zwykle w krajach biedniejszych poziom cen, wyliczany według bieżącego kursu wymiany walut, jest niższy niż w krajach bogatszych.

Sklep Reserved
Sklep Reserved Fot. LPP

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem, pokazującym poziom gospodarki na tle innych krajów jest PKB na głowę mieszkańca. Powinien on uwzględniać parytet siły nabywczej, gdyż zwykle w krajach biedniejszych poziom cen, wyliczany według bieżącego kursu wymiany walut, jest niższy niż w krajach bogatszych.

#WitoldGadomski: Konsumujemy więcej niż wynika to z wytworzonego #PKB

Lepszą miarą dobrobytu gospodarstw domowych niż PKB na głowę mieszkańca  jest Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja (Actual Individual Consumption, AIC). Wskaźnik ten obejmuje towary i usługi faktycznie konsumowane przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy są kupowane i opłacane przez gospodarstwa domowe, rząd czy organizacje non-profit.

Miara AIC lepsza

W międzynarodowych porównaniach AIC jest często postrzegana jako preferowana miara, ponieważ nie ma na nią wpływu fakt, że organizacja niektórych ważnych usług, z których korzystają gospodarstwa domowe, takich jak usługi zdrowotne i edukacyjne, różni się znacznie w poszczególnych krajach.Według Eurostatu w roku 2018 AIC na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wahało się w państwach członkowskich UE między 56%  - w Bułgarii, a 134% w Luksemburgu średniej UE.Kolejne miejsca po Luksemburgu zajęły: Niemcy, Austria, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Francja.Różnice w AIC per capita są mniejsze niż w PKB per capita. Ta ostatnia miara waha się od 51 % do 261 % średniej unijnej.

Konsumujemy więcej niż wynika to z wytworzonego PKB

W ciągu ostatnich trzech lat AIC per capita w stosunku do średniej UE pozostawał względnie stabilny w większości państw członkowskich. Jednak wyraźny wzrost odnotowano w Rumunii (71% średniej UE w 2018 r. w porównaniu z 65% w 2016 r.), Słowacji (73% vs. 68%) i Litwie (89% vs. 85%). Z kolei najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Szwecji (108% w 2018 r. wobec 112% w 2016 r.) i we Francji (107% w porównaniu do 110%).Polska zajmuje w Unii Europejskiej 23 miejsce pod względem PKB per capita (z uwzględnieniem parytetu siły roboczej) i 21 pod względem AIC per capita .Mamy 76 % średniego poziomu UE w AIC i 70 % w PKB. Konsumujemy zatem więcej niż wynika to z wytworzonego PKB.Wyprzedzamy Estonię, Słowację i Węgry, które są przed nami w rankingu PKB. Z kolei gospodarstwa greckie konsumują więcej niż polskie, choć Grecja ma niższy niż Polska PKB na głowę mieszkańca.

W przypadku kilku krajów różnice między AIC, a PKB per capita są znaczne. Pod względem PKB na głowę mieszkańca Irlandia zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, co w dużej mierze wynika z faktu, że wiele zagranicznych korporacji ma w Irlandii siedziby, tam księgują zyski i płacą podatki.Ale konsumpcja irlandzkich gospodarstw domowych jest niższa niż średnia w UE. Zadziwiająco niska jest też pozycja Węgier, których wskaźnik AIC per capita jest po Bułgarii najniższy w Unii Europejskiej. Wyraźnie niższy niż sąsiedniej Rumunii, której PKB na głowę mieszkańca jest niższe. Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja i PKB per capita
AIC per capitaPKB per capita
201620172018201620172018
Unia Europejska100100100100100100
Strefa euro105104104106106106
Luksemburg*135133134269261261
Niemcy121121120123123122
Austria119118117128127127
Dania113114114127127128
Belgia114113113119118117
Holandia111112113127128129
Wielka Brytania115114113108106105
Finlandia112111112110110111
Szwecja112111108123122120
Francja110108107105103104
Włochy989898979796
Irlandia959495176181189
Cypr929394878889
Hiszpania909190919291
Litwa858789757880
Portugalia828183777777
Czechy798182878991
Malta787880959798
Słowenia777879838587
Grecja777677686768
Polska747576686970
Estonia727274767882
Słowacja686973727273
Rumunia656971596365
Łotwa666769646669
Chorwacja616264606163
Węgry626364686871
Bułgaria545456495051
 Kraje poza UE
Norwegia127126126144146151
Szwajcaria127124124160155155
Islandia114116118129129130
Turcja676867656564
Czarnogóra565658444648
Serbia474748393839
 Północna Macedonia424141373637
Albania373839293031
Bośnia i Hercegowina414041313131
Źródło: Eurostat*Wysoki PKB na mieszkańca w Luksemburgu jest częściowo spowodowany dużym udziałem pracowników transgranicznych w zatrudnieniu. Wnoszą oni wkład w PKB, ale nie są brani pod uwagę  p
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: