Kontomierz.pl oblicza zwrot inwestycji w akcje

Finanse i gospodarka

Kontomierz.pl wprowadza obsługę rachunków maklerskich, konsekwentnie realizując tym samym cel projektu, jakim jest prezentowanie jak najbardziej kompletnej, całościowej wiedzy o stanie finansów swoich użytkowników.

Kontomierz.pl wprowadza obsługę rachunków maklerskich, konsekwentnie realizując tym samym cel projektu, jakim jest prezentowanie jak najbardziej kompletnej, całościowej wiedzy o stanie finansów swoich użytkowników.

Obecnie Kontomierz zapewnia automatyczny import danych z rachunku w mBanku lub Multibanku. Przedstawia całkowitą wartość portfela, jak również listę i szczegółowy podgląd posiadanych walorów. Twórcy aplikacji zapowiadają wprowadzenie obsługi rachunków w kolejnych biurach maklerskich w ciągu najbliższych tygodni.

W zestawieniu "ROI" można zobaczyć, jakie efekty przyniosły przeprowadzane transakcje. Zyski i straty z inwestycji przedstawiono w wartościach procentowych oraz nominalnych, tak aby dać pełny obraz zmian w portfelu.

Wszystkie te informacje można również śledzić na wykresach, które przedstawiają tendencję dla danej akcji, zmiany jej nominalnej wartości, oraz pełną listę dokonanych na niej transakcji, z uwzględnieniem takich informacji jak zapłacone prowizje.

110830.kontomierz.01.550x

Oprócz śledzenia wartości akcji, Kontomierz umożliwia również porównanie zachowań danego waloru z popularnymi benchmarkami - indeksami WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80, czy WIG20SHORT oraz pozwala na zapoznanie się z wykresami przedstawiającymi efektywność inwestycji w czasie.

- Sami inwestując na giełdzie dobrze wiemy, jak ważny jest dostęp do najważniejszych danych: zwrotu z inwestycji w czasie, kosztach zakupu i sprzedaży, porównania wyników własnego portfela z rynkiem - komentuje Marcin Truszel, prezes zarządu Kontomierz.pl. - Teraz informacje dotyczące zysków oraz kosztów inwestowania na giełdzie zostaną w maksymalnie prosty sposób przedstawione w Kontomierzu.

110830.kontomierz.02.550x

Udostępnij artykuł: