Kontrola NIKu w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego

Samorząd

Wszyscy posiadacze odbiorników telewizyjnych i radiowych są zobowiązani wnosić opłatę abonamentową. Również jednostki budżetowe, w których odbiorniki się znajdują. NIK zapowiedział kontrolę jednostek samorządu terytorialnyego pod tym względem.

Wszyscy posiadacze odbiorników telewizyjnych i radiowych są zobowiązani wnosić opłatę abonamentową. Również jednostki budżetowe, w których odbiorniki się znajdują. NIK zapowiedział kontrolę jednostek samorządu terytorialnyego pod tym względem.

NIK sprawdzi opłacanie abonamentu podczas kontroli budżetów samorządów. Jest to najważniejsza kontrola, którą przechodzą samorządy i ma na celu dostarczenie kompleksowych informacji na temat tego w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego radzą sobie z realizacją budżetu państwa.

"Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej" - to tytuł dokumentu, który NIK każdego roku przedstawia Sejmowi. Znajduje się w nim spis i analiza około 400 kontroli budżetwowych rocznie. Takie kontrole dotyczą zarówno finansów jak i wykonania zadań. Prowadzone są według ustalonych procedur, w których mieszczą się standardy NIK oraz międzynarodowe standardy kontroli.

Oprócz samorządów kontrolowane są również agencje i fundusze celowe, których plany finansowe znajdują się w ustawie budżetowej, NBP - w zakresie obsługi budżetu państwa oraz inne, wybrane jednostki, które korzystają z dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Wyniki kontroli są publicznie dostępne i można je znaleźć na stronie internetowej NIK. Również nformacje o samorządach, które nie opłaciły abonamentu w 2011 roku będą tam dostępne.

źródło: www.samorzady.lex.pl

Udostępnij artykuł: