Kontynuacja dobrych danych w czwartym kwartale

Komentarze ekspertów

Listopad 2017 r. był kolejnym udanym miesiącem dla polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa rosła w tempie zbliżonym do 10 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa w tempie niespełna 20 proc. Listopadowe dane z rynku mieszkaniowego w pełni powróciły do trendu wzrostowego obserwowanego przed październikiem 2017 r.

Listopad 2017 r. był kolejnym udanym miesiącem dla polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa rosła w tempie zbliżonym do 10 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa w tempie niespełna 20 proc. Listopadowe dane z rynku mieszkaniowego w pełni powróciły do trendu wzrostowego obserwowanego przed październikiem 2017 r.

Kolejny raz dobre dane napłynęły z rynku pracy, a sprzedaż detaliczna rosła najszybciej od stycznia 2017 r. W listopadzie widoczny był także wzrost inflacji, która w głównej mierze napędzana jest przez czynniki zewnętrzne. Do tego wszystkiego zrewidowany został wstępny odczyt PKB za 3Q17 z 4,7 proc. r/r do 4,9 proc. Wszystkie te dane oraz odczyt PMI sugerują kontynuację napływu pozytywnych informacji z polskiej gospodarki w przyszłym miesiącu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby początek 2018 r. był także udany, aczkolwiek należy pamiętać, że w 2018 r. może być trudniej o wyższe dynamiki wzrostów, ponieważ tegoroczne odczyty wysoko podniosły bazę do pobicia.Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w listopadzie 2017 r. odnotowała 9,1 proc. wzrost w skali roku, co było o 0,1 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W ostatnim miesiącu odnotowano wzrost w 29 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji wyrobów farmaceutycznych (+23,7 proc. r/r) oraz maszyn i urządzeń (+23,5 proc. r/r), podczas gdy największy spadek ponownie miał miejsce w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-11,7 proc. r/r). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w minionym miesiącu była o 6,9 proc. wyższa niż przed rokiem.

Kolejny miesiąc z rzędu zaobserwowano dynamiczny wzrost w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji (wyrażone w cenach stałych, niewyrównane sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 19,8 proc. w skali roku, co przebiło oczekiwania rynkowe aż o 5,8 pkt. proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęło wartość +16,2 proc. w skali roku.Listopadowe dane z rynku mieszkaniowego sugerują, że gorsze dane z października miały charakter jednorazowy. W listopadzie 2017 r. oddanych zostało ogółem 17 585 lokali (+6,1 proc. r/r), a nastająco od początku 2017 r. przekazano 157 483 lokale (+8,5 proc. r/r). W listopadzie rozpoczęto budowę 16 672 lokali (+27,5 proc. r/r), a od początku roku liczba ta wyniosła 193 797 (+19,8 proc. r/r). W przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w listopadzie również odnotowano dodatnią dynamikę, która wyniosła 11,6 proc. r/r (17 820 pozwoleń/zgłoszeń). Narastająco od początku roku dynamika dotycząca tego obszaru względem roku 2016 wyniosła 21,6 proc. (231 038 pozwoleń/zgłoszeń).

Listopadowe dynamiki wyłącznie dla deweloperów mieszkaniowych okazały się podobne do odczytów dotyczących całego rynku. Deweloperzy oddali w listopadzie br. 9 885 lokali (+15,6 proc. r/r), podczas gdy od początku roku przekazali łącznie 79 153 lokale (+12,8 proc. r/r). Liczba rozpoczętych budów przez deweloperów wzrosła o 43,9 proc. w skali roku, co przełożyło się na 10 244 nowych inwestycji. Z kolei w okresie styczeń-listopad br. deweloperzy rozpoczęli budowę 97 555 lokali, co oznacza 24,9 proc. poprawę r/r. Dynamika liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń w listopadzie wyniosła 7,3 proc. (8 370 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco wyniosła ona +25,6 proc. r/r (118 085 pozwoleń/zgłoszeń).Rynek pracy rozwijał się dynamicznie kolejny miesiąc z rzędu. W listopadzie 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 053,0 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w skali roku (o 0,1 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 610,79 zł miesięcznie, tj. o 6,5 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 7,1 proc. wzrostu.Stopa inflacji CPI w listopadzie 2017 r. wyniosła 2,5 proc. w skali roku (0,5 proc. m/m) i była zgodna ze wstępnym odczytem, który z kolei był wyższy o 0,2 pkt. proc. od konsensu rynkowego. Największy wzrost w skali roku ponownie zanotowały ceny żywności (+6,5 proc.), które w porównaniu z październikiem 2017 r. wzrosły o 1,1 proc. Zwracamy również uwagę na silny wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu o 4,7 proc. r/r oraz 2,9 proc. m/m. W Polsce utrzymuje się presja inflacyjna na ww. kategorie, co wpływa na wysokość CPI. Z kolei wyłączając ceny żywności i energii okazuje się, że inflacja bazowa w listopadzie wzrosła o 0,9 proc. r/r. Rada Polityki Pieniężnej skupia swoją uwagę przede wszystkim na inflacji bazowej, stąd w minionym okresie pojawiały się wypowiedzi członków RPP sugerujące utrzymanie się stóp procentowych na niezmienionym poziomie co najmniej do końca 2018 r.W listopadzie 2017 r. bardzo wysokie tempo wzrostu osiągnęła sprzedaż detaliczna. W cenach stałych dynamika wyniosła 8,8 proc. r/r. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku ponownie odnotowano w podmiotach sprzedających pojazdy samochodowe, motocykle oraz części (+15,9 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, roczna dynamika za listopad wyniosła +10,2 proc. tj. o 2,7 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych.Warto zwrócić uwagę na finalny odczyt PKB za trzeci kwartał 2017 r., który wyniósł 4,9 proc. r/r i był wyższy o 0,2 pkt. proc. od odczytu wstępnego omawianego w poprzednim komentarzu makroekonomicznym.

Piotr Ludwiczak

Michael/Ström Dom Maklerski

Udostępnij artykuł: