Kontynuacja spadków rentowności zarówno na świecie jak i w Polsce

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej czwartkowa sesja przyniosła kontynuację spadków rentowności zarówno na świecie jak i w Polsce. Głównym determinantem wspomnianych zmian rynkowych pozostawał skup aktywów finansowych w strefie euro kontynuowany przez EBC. 

Na rynku stopy procentowej czwartkowa sesja przyniosła kontynuację spadków rentowności zarówno na świecie jak i w Polsce. Głównym determinantem wspomnianych zmian rynkowych pozostawał skup aktywów finansowych w strefie euro kontynuowany przez EBC. 

W czwartek rentowności 10-letnich Bundów spadły do 0,20%, czyli aż o prawie połowę w relacji do sesji piątkowej. Członek zarządu EBC Benoit Coeure powiedział, że bank centralny od poniedziałku skupił aktywa za 9,8 mld EUR (miesięczna wartość programu wynosi 60 mld EUR). W ślad z silnym umocnieniem rynku europejskiego spadają również dochodowości w Stanach Zjednoczonych. W czwartek wzrost cen US Treasuries został dodatkowo jeszcze wzmocniony publikacją słabszych od oczekiwań danych nt. sprzedaż detalicznej w USA.

Te pozytywne zmiany na globalnym rynku wpływały korzystnie na wyceny polskich aktywów od początku sesji. Przed ogłoszeniem wyników aukcji obligacji skarbowych rentowności 10-letnich DS0725 obniżyły się aż o 8-9 pb. To pokazywało wyraźnie, że po ostatniej przecenie wyceny stały się dużo atrakcyjniejsze, a inwestorzy nie wystraszyli się dodatkowej podaży na rynku. Z drugiej strony należy też dodać, że Ministerstwo Finansów widząc przecenę długu w ostatnim czasie zaoferowało najniższą podaż papierów. Początkowo w marcowym harmonogramie aukcji podana została wartość emisji w przedziale 3-6 mld PLN, podczas gdy ostateczna oferta została okrojona do zaledwie 3-4 mld PLN.

MF na aukcji sprzedało papiery WS0124, DS0725 i WS0429 za 4,14 mld PLN przy łącznym rekordowym w tym roku popycie wynoszącym 10,85 mld PLN. Emisja rozłożyła się praktycznie równomiernie pomiędzy papiery WZ0124 (2,14 mld PLN) i DS0725 (1,98 mld PLN). Podobnie jak na ostatnich aukcjach wartość sprzedaży WS0429 była marginalna (0,02 mld PLN). Jednoczesnej resort finansów uzyskał też wysokie ceny za oferowane papiery wynoszące odpowiednio: 98,51 PLN, 2,366% i 2,512%. Dodatkowo podczas aukcji uzupełniającej sprzedane zostały papiery za 0,5 mld PLN.

W sytuacji, gdy nad rynkiem nie będzie już "wisiała" dodatkowa podaż na dłuższym końcu krzywej, papiery skarbowe mogą silniej reagować na zmiany sentymentu na świecie. Dodatkowym pozytywnym impulsem w krótkim terminie powinna być też piątkowa publikacja danych nt. lutowej inflacji. Według naszych szacunków roczna inflacja spadnie kolejny miesiąc, tym razem do poziomu minus 1,4% r/r (taki też jest konsensus rynkowy) wobec -1,3% r/r w styczniu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka w przypadku marcowej publikacji GUS będzie zmiana wag poszczególnych składowych w koszyku inflacyjnym, co może wpłynąć na ostateczny odczyt wskaźnika.

 150313.ryn.proc.01.350x150313.ryn.proc.02.300x150313.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: