Kontynuacja spadków

Komentarze ekspertów

Kwiecień był kolejnym miesiącem spadków notowań akcji. Do pozytywnych zdarzeń należy debiut czterech nowych spółek w tym dwóch zagranicznych.

Kwiecień był kolejnym miesiącem spadków notowań akcji. Do pozytywnych zdarzeń należy debiut czterech nowych spółek w tym dwóch zagranicznych.

W kwietniu 2014 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało pięć spółek, przy czym jedna została przeniesiona z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Dwie debiutujące spółki są spółkami zagranicznymi. Łączna wartość ofert debiutujących w kwietniu spółek wyniosła 269,5 mln zł. W efekcie, na koniec kwietnia na Głównym Rynku były notowane akcje 407 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 607,2 mld zł oraz 48 spółek zagranicznych wartych 303,7 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku warszawskiej giełdy wyniosła w kwietniu 16,6 mld zł i była o 10,4% niższa niż rok wcześniej. Narastająco, w okresie czterech pierwszych miesięcy 2014 roku obroty sesyjne wyniosły 74,6 mld zł i były o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba transakcji wyniosła w kwietniu 975,5 tys. i była o 12,9% wyższa niż rok wcześniej.

Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji z Rynku Głównego GPW wyniósł na koniec kwietnia 19,9.

W kwietniu br. podstawowe indeksy GPW przyniosły straty - indeks WIG30 spadł o 0,86% a indeks całego rynku WIG - o 0,92%. Jednak, od początku tego roku, oba indeksy są na niewielkim plusie, a ich wzrosty wyniosły odpowiednio 2,07% oraz 1,19%.

W ciągu 4 miesięcy br. odnotowano wzrost 5 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 21,5%) a najwięcej spadł WIG-Spożywczy (o 17,1%). Decydujący wpływ na spadek tego indeksu miała znaczna przecena akcji ukraińskiej spółki Kernel.

140512.bcc.01.600x321

W kwietniu 2014 roku na rynku NewConnect nie zadebiutowała żadna spółka, natomiast jedna została przeniesiona na Główny Rynek GPW. Na koniec miesiąca w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 440 spółek o kapitalizacji 10,26 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect wyniosła w tym okresie 92,5 mln zł i była o 63,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła również liczba transakcji, z poziomu 48,8 tys. w kwietniu 2013 r. do 72,2 tys. w kwietniu br.

Podstawowy wskaźnik rynku NCIndex spadł w kwietniu o 2,4% a od początku bieżącego roku spadek wyniósł 4,6%.

W kwietniu br. na rynku Catalyst zadebiutowało 8 nowych emitentów obligacji o wartości 122,7 mln zł. W efekcie na koniec miesiąca były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 176 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości 63,6 mld zł, co oznacza wzrost o 16,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast wartość obrotów wzrosła o 48,8% do poziomu 275,9 mln zł.

Jan Mazurek,
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: