Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej już 20 stycznia

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

20 stycznia odbędzie się w formule online V edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

20 stycznia odbędzie się w formule online V edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

W tegorocznym spotkaniu, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, omówiona zostanie bieżąca sytuacja sektora bankowości spółdzielczej oraz zostaną przedstawione aktualne raporty na temat bankowości spółdzielczej.

Omówione będą  doświadczenia z funkcjonowania instytucji finansowych w czasach pandemii w obszarze cyberbezpieczeństwa, bariery uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie biznesu bankowego, wyzwania technologiczne i konkurencyjne oraz procesy łączeniowe w bankach jakie zachodzą w czasie pandemii.

Goście Konwentu

W spotkaniu przewidziano udział zaproszonych gości m.in. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i wybitnych ekspertów ze świata nauki i instytucji okołobankowych.

Wynikiem prac Konwentu będzie przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

Konwent w dwóch turach

W spotkaniu co rocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izby gospodarcze.

Kolejna V edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zrealizowana zostanie  20 stycznia 2022 i 3 lutego 2022 roku w formule zdalnej ONLINE z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających komunikację na odległość.

 Więcej informacji o Konwencie

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: