Konwergentna infrastruktura

Polecamy

Współpracując z organizacjami z sektora finansowego, cenię sobie informacje, jakie znajduję za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Przygotowując się do udziału w III Forum Technologii Banków Spółdzielczych, natknąłem się na taki oto cytat na stronie internetowej Związku Banków Polskich: "powrócono do idei tworzenia banku dobrych pomysłów bankowości spółdzielczej. Artykuł jest częścią publikacji pod redakcją Krzysztofa Maderaka pt.: "Technologie informatyczne w zarządzaniu bankiem spółdzielczym XXI wieku".

Krzysztof Kowalski, Hewlett Packard Polska

Duże rozproszenie terytorialne banków spółdzielczych i duża liczba banków działających w Polsce powodują, że wiele banków często nie wie o dobrych doświadczeniach, rozwiązaniach skutecznie wdrażanych w innych bankach, przyczyniających się do poprawy efektywności działania banków… wymiana tych doświadczeń może przyczynić się do wyższej efektywności działania całego sektora bankowości spółdzielczej. Taka wymiana dobrych rozwiązań jest możliwa, gdyż w wielu obszarach banki spółdzielcze nie konkurują między sobą”.1 Dlatego uznałem, że warto we współpracy z bankami spółdzielczymi postępować zgodnie z tym przesłaniem i dzielić się dobrym doświadczeniem, rozwiązaniami skutecznie działającymi w innych instytucjach finansowych.

W tym miejscu chcę przywołać koncepcję konwergentnej infrastruktury.2 Jest to strategia zaspokajania przez użytkowników technologii potrzeb biznesowych organizacji. Stosowanie koncepcji konwergentnej infrastruktury jest wspierane w wymiarze globalnym, natomiast implementacje mają swój lokalny charakter. Daje to jasno określone korzyści wynikające z efektu skali i potencjału technologicznego producenta sprzętu. Zanim przejdziemy dalej, warto wyjaśnić, czym jest konwergencja. Według „Słownika wyrazów obcych PWN” konwergencja to: „1. zbieżność, tworzenie się jakichś zbieżności. 2. biol. kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych cech budowy, funkcji, pokroju u organizmów różnych grup systematycznych, żyjących w takim samych warunkach środowiskowych”.3 Ta definicja może również odnosić się do rozwiązań sprzętowych, gdzie zbieżność i podobne cechy budowy dotyczą różnych elementów infrastruktury (np. serwer, macierz, urządzenie sieciowe) zamiast różnych grup systematycznych, jak jest to w przytoczonej przeze mnie definicji.

Koncepcja konwergentnej infrastruktury została opracowana, aby zakup sprzętu zapewniał użytkownikowi technologii uniwersalne konfiguracje serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych, które łatwo można rozbudować i dopasować rozmiarem do aktualnych potrzeb, a ich niezawodność gwarantuje jedna z najlepszych organizacji serwisowych w Polsce. Twórcą tej koncepcji jest zespół inżynierów firmy Hewlett Packard.4

Celem artykułu jest przedstawienie projektu, na bazie konwergentnej infrastruktury, zrealizowanego w jednej ze spółek działających na rzecz banków spółdzielczych. Aby opisać projekt w podstawowym modelu, należy określić:

 • obiektywne uwarunkowania do działania,
 • cele, jakie są do osiągnięcia,
 • kryteria sukcesu, które jasno powiedzą nam, że cel faktycznie został osiągnięty,
 • sposób realizacji,
 • rezultaty, jakich się spodziewamy lub jakie osiągnęliśmy po zrealizowaniu określonych celów biznesowych.

Uwarunkowania

Firma Hewlett Packard jako jeden z największych użytkowników technologii na świecie wskazuje na trzy megatrendy, które zmienią to, w jaki sposób pracują przedsiębiorstwa.5

Przede wszystkim technologia w połączeniu z rynkiem wpływa na nowe modele biznesowe. W czasach gwałtownej fluktuacji cyklów koniunkturalnych technologia wpływa na nowe schematy kupowania dóbr, obniża barierę wejścia na nowy rynek lub zastępuje znane modele biznesowe nowymi (np. telefonia stacjonarna i komórkowa; sprzęt dedykowany dla określonej aplikacji i współdzielona pula zasobów dla określonych usług IT).

Po drugie działanie dźwigni technologicznej powoduje, że każdy typ przetwarzania danych niesie ze sobą nowe sposoby dostarczania usługi IT. Po trzecie następuje zmiana charakteru siły roboczej. Wejście na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Net Gen lub Gen-X przynosi nowe sposoby postrzegania rzeczy, np. traktowanie technologii jedynie jako platformy do dostarczania danej usługi. Te trendy generują nowy zestaw czynników warunkujących to, jak działają przedsiębiorstwa.6

Jednym ze sposobów wykorzystania tych trendów dla własnego pożytku jest zastosowanie wniosków wyrażonych na forum OECD: „Nauka, technologia i innowacja mają możliwość odkrywania nowych ścieżek na drodze do sprostania najważniejszym wyzwaniom, przed jakimi stają społeczeństwa.”7 Dlatego inicjatywa biznesowa, aby przy wsparciu polskiej instytucji finansowej (Grupa BPS) prowadzić przedsiębiorstwo – IT Card, które zdobywa rynek do tej pory w Polsce zdominowany przez firmy zagraniczne jest ucieleśnieniem logicznego wniosku przedstawionego przez OECD.

Na dowód, że tego typu działania podejmowane przez polskie firmy mają racjonalne podstawy, niech posłużą opinie osób, które wpływają na kształt stosunków międzynarodowych. Dr George Friedman8, znawca systemów geopolitycznych i zagadnień bezpieczeństwa narodowego, w swojej książce „Następne 100 lat. Prognoza na XXI w.” wyraził ciekawy pogląd: „Polska nie była wielką potęgą od XVI w. Ale kiedyś nią była i, jak sądzę, będzie znowu.”9. Z kolei prezydent USA B. Obama również ma określoną opinię nt. roli naszego kraju w regionie:
„We think that Poland, because of its extraordinary success, both as a democracy and as a market-based economy, is a model and example for the region.”10 („Uważamy, że Polska, z uwagi na swoje nadzwyczajne dokonania, zarówno jako demokracja oraz jako gospodarka rynkowa, jest wzorem i przykładem dla regionu.” – tłumaczenie własne).

Stąd staje się widoczne, że Polska jest odpowiednim miejscem dla przedsiębiorstw wspierających nowe rozwiązania, dzięki którym nasz kraj staje się istotnym elementem globalnego rynku innowacyjnych usług.
Czy kilkadziesiąt lat temu ktoś w naszym kraju przypuszczał, że na początku XXI w. Polska będzie ujmowana w rankingu najbogatszych krajów świata?11

Cele

Rozwiązanie na bazie konwergentnej infrastruktury zostało zaprojektowane, zweryfikowane, wdrożone, a obecnie jest stosowane w firmie IT Card12, która działa w szeroko rozumianej sferze obsługi kart płatniczych.

Zespół HP Polska przed przystąpieniem do właściwej pracy projektowo-wdrożeniowej dobrze zrozumiał cele związane z uruchomienie projektu, tj.:

 • stworzenie bezpiecznej i niezawodnej platformy;
 • umożliwienie wprowadzania nowych linii biznesowych;
 • dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. W ten sposób można profesjonalnie odnieść się do każdego zapotrzebowania z rynku, które jest w ramach kompetencji HP Polska.

Kryteria sukcesu

Doskonale rozumiejąc, jakie cele są związane z tym przedsięwzięciem, zespół HP Polska był w stanie zaprojektować rozwiązanie, które w sposób wiarygodny spełniało kryteria sukcesu zdefiniowane w projekcie. Należy pamiętać, że wdrożenie miało trwać krótko. Zainstalowana infrastruktura miała być łatwa w rozbudowie, zapewniając niską awaryjność. Dostawca miał zapewnić dedykowany zespół inżynierów dla IT Card. Ponad to dla zarządu spółki istotną wartością było zaproponowanie niestandardowego modelu sfinansowania inwestycji, aby osiągnąć pozytywny wpływ na wskaźniki finansowe IT Card.

Realizacja

Do zrealizowania tak postawionych celów, których osiągnięcie było mierzone przez pryzmat wymienionych powyżej kryteriów, zostało wykorzystane rozwiązanie złożone z modułów:

 • Warstwa pamięci masowych wraz z systemem backup.
 • Warstwa serwerowa klasy BladeSystem.
 • Warstwa sieciowa.
 • Warstwa oprogramowania narzędziowego.
 • Warstwa zasilania w energię.

111214.hp.550x

W tej sytuacji istotne jest to, że wdrożenie i zarządzanie macierzą jest proste i niskokosztowe, a jej rozbudowa intuicyjna.13 Jednocześnie technologia Blade zapewnia w przypadku administrowania i rozbudowy wiele możliwości automatyzacji czynności i redukcji nakładu pracy, co od dawna potwierdza IDC.14

W warstwie sieciowej wykorzystanie rozwiązań HP daje możliwość budowy architektury sieciowej opartej na otwartych standardach, zachowując wysoki poziom jakości usług, a zarazem, w wielu sytuacjach, obniżając koszty.15

Zakup przez spółkę IT Card modułów do każdej z warstw został sfinansowany przez HP Financial Services. Poprawiając m.in. wskaźnik wykorzystania pieniądza w czasie.

Rezultaty

Efektem realizacji projektu jest pozytywnie weryfikowany przez rynek wskaźnik time-to-market, czyli szybkości wprowadzania nowych usług i funkcjonalności przez klienta HP Polska. Spółka IT Card ogranicza jednocześnie koszty obsługi kart płatniczych, wykorzystując wskazane wcześniej cechy sprzętu HP. Zespół IT Card podkreśla, jak bardzo ważne jest wygodne i zdalne zarządzanie infrastrukturą, ponieważ większość czasu pracy dedykują na zagadnienia typowo biznesowe i zajmowanie się sprzętem powinno zabierać konieczne minimum czasu.

Koncentrując się znacznie bardziej na zagadnieniach biznesowych, IT Card zapewnił grupie banków spółdzielczych większą kontrolę nad procesami obsługi kart płatniczych.

Podsumowanie

Jak pokazuje przytoczony przeze mnie przykład spółki IT Card, organizacje polskich przedsiębiorców są w stanie efektywnie konkurować z zagranicznym kapitałem w obszarze modernizacji gospodarki i procesów biznesowych, skupiając się na nowych modelach działania, które są zależne od rozwoju nauki, technologii i innowacji.

„Kolejny artykuł z naszego cyklu już za tydzień”.

 1. http://www.zbp.pl/site.php?s=MTAyNzg5Mjg=
 2. HP Converged Infrastructure: Delivering the data center of the future. An HP Converged Infrastructure innovation primer,4AA0-4829ENW Rev. 1, czerwiec 2010 r.
 3. Słownik wyrazów obcych PWN pod redakcją prof. dr. Jana Tokarskiego, Warszawa 1980, s. 389.
 4. http://hpnow.corp.hp.com/hpinformation/history/beginnings/index.htm.
 5. The Instant-On Enterprise: Business and Government White Paper, 4AA2-4205ENW, październik 2010 r.
 6. OECD Science, Technology and Industry, Outlook 2010, Summary in Polish, http://www.oecd.org/dataoecd/17/54/46679881.pdf.
 7. http://www.futurebrief.com/friedmanbio.asp.
 8. G. Friedmann, Następne 100 lat. Prognoza na XXI w., Warszawa 2009, s. 22.
 9. Prezydent B. Obama, Pałac Prezydencki w Warszawie, 28.05.2011, po rozmowach bilateralnych z prezydentem B. Komorowskim.
 10. OECD Economic Outlook Press Conference, 25 May 2011, http://www.slideshare.net/OECD/oecd-economic-outlook-press-conference-25-may-2011.
 11. http://itcard.pl/37-Document-25.
  Comparative Management Cost Survey. Workload Weighting for Mid-range Storage Array Administrators, Craig Norris, Edison Group, luty 2009.
 12. Next-Generation Technology for Virtual I/O and Blade Servers, Jed Scaramella, IDC, listopad 2008; Gaining Business Value and ROI with HP Insight Control, Randy Perry, IDC, maj 2009.
 13. Debunking the Myth of the Single – Vendor Network, Mark Fabbi, Debra Curtis, Gartner, listopad 2010.

Udostępnij artykuł: