Konwersja kredytu frankowego na kredyt złotowy

Polecamy

Czy nowa inicjatywa Prezydenta może pomóc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej?

Czy nowa inicjatywa Prezydenta może pomóc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej?

Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, wprowadzono nowy instrument wsparcia kredytobiorców – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wyniki, czyli liczba kredytobiorców, którzy uzyskali wsparcie w ramach tego Funduszu, nie są optymistyczne.W związku z tym Parlament pracuje nad projektem ustawy zgłoszonym przez Kancelarię Prezydenta. Nowe kryteria wprowadzane tym projektem mają na celu zwiększenie zainteresowania skorzystaniem ze wsparcia. Wprowadzane są także nowe instrumenty: nieoprocentowana pożyczka dla kredytobiorcy w przypadku sprzedaży nieruchomości i uzyskania ceny niepozwalającej na spłatę całego zadłużenia oraz Fundusz Rewaloryzacyjny. Celem tego Funduszu ma być konwersja kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych na złote polskie i zmniejszenie ryzyka systemowego sektora bankowego. Jednakże propozycje te spotykają się z różnymi ocenami i zastrzeżeniami.Czytaj więcej: kwartalnik “Finansowanie Nieruchomości” nr 3/52 z 2017 r.

Bolesław Meluch

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

 
Udostępnij artykuł: