Kopex S.A – decyzja w sprawie „Kopalni Przeciszów”

Finanse i gospodarka

Rada Nadzorcza Kopex S.A. podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt realizacji inwestycji "Kopalnia Przeciszów". Decyzja zapadła po poznaniu raportu przygotowanego i zaprezentowanego przez ekspertów zewnętrznych, a także uwzględnieniu uzasadnienia we wniosku Zarządu. Budowa ma ruszyć w 2015 roku, a wartość inwestycji przekroczy 1,5 mld złotych.

Rada Nadzorcza Kopex S.A. podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt realizacji inwestycji "Kopalnia Przeciszów". Decyzja zapadła po poznaniu raportu przygotowanego i zaprezentowanego przez ekspertów zewnętrznych, a także uwzględnieniu uzasadnienia we wniosku Zarządu. Budowa ma ruszyć w 2015 roku, a wartość inwestycji przekroczy 1,5 mld złotych.

"Im dłużej przyglądamy się temu projektowi tym bardziej jesteśmy przekonani, że budowa kopalni jest jak najbardziej możliwa. Kolejne analizy, które widzieliśmy potwierdzają opłacalność podjęcia tej kierunkowej decyzji." - powiedział Krzysztof Jędrzejewski przewodniczący Rady Nadzorczej.

Obecnie dopracowywane są kwestie związane z różnego rodzaju ryzykiem oraz raport środowiskowy. Następnie Spółka wystąpi o koncesję na eksploatację złoża. Z analiz wynika, że jest w nim węgiel energetyczny o dobrych parametrach jakościowych, co w połączeniu z planowanymi niskimi kosztami wydobycia wskazuje na wysoką rentowność inwestycji. Niedługo zaprezentowany zostanie projekt budowy kopalni wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi budowy.

krzysztof.jedrzejewski.kopex.01.250x167Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Kopex S.A. do stałego monitorowania projektu i informowania o budowie kopalni, szczególnie przy przekazywaniu kwartalnych raportów zawierających kluczowe informacje.

RN podjęła swą decyzję po otrzymaniu kompleksowych informacji na temat projektu. Wskazała też dodatkowe zagadnienia do głębszej analizy i wyjaśnień, ale potwierdziła sens realizacji przedstawionego projektu. Rada spodziewa się, iż ten innowacyjny projekt - m.in. poprzez odejście od budowy szybów na rzecz chodników upadowych, drążonych za pomocą tarczy TBM - pozwala na znaczne obniżenie kosztów budowy i eksploatacji, co w efekcie da niższe koszty wydobycia tony węgla.

Zdaniem przewodniczącego Rady Nadzorczej, Krzysztofa Jędrzejewskiego, do wejścia w pełną fazę realizacji potrzeba również uzgodnienia z potencjalnymi odbiorcami, a przede wszystkim zapewnienia finansowania w oparciu o banki i potencjalnych partnerów.

Źródło: Grupa Kopex

Udostępnij artykuł: