Kopex S.A.: Nowy partner na rynku rosyjskim

Polecamy

Przedstawiciele Kopex S.A. podpisali porozumienie o współpracy z Jurgińskimi Zakładami Budowy Maszyn (JurMasz). Oba podmioty chcą wspólnie produkować i oferować maszyny i urządzenia górnicze na rynku rosyjskim.

Przedstawiciele Kopex S.A. podpisali porozumienie o współpracy z Jurgińskimi Zakładami Budowy Maszyn (JurMasz). Oba podmioty chcą wspólnie produkować i oferować maszyny i urządzenia górnicze na rynku rosyjskim.

Podpisane porozumienie określa ramy współpracy. Jej szczegóły zostaną opisane w odrębnej umowie. Już teraz jednak strony pracują nad strategią współpracy. Będzie ona obejmowała warunki, na jakich Grupa Kopex będzie dostarczała maszyny górnicze i gotowe komponenty do Zakładów w Jurdze, a także szczegóły dotyczące transferu niektórych technologii.

Na mocy podpisanej umowy będziemy wspólnie oferować na rynku rosyjskim nasze maszyny i urządzenia” – tłumaczy prezes Grupy Kopex, Józef Wolski. „W Rosji będziemy produkować niektóre elementy, z tego kraju będą też pochodziły niektóre części. Najważniejsze komponenty będą jednak powstawały w zakładach Grupy Kopex w Polsce.”

Podpisane porozumienie to odpowiedź na politykę rosyjskich władz, które dążą do ograniczenia importu maszyn górniczych. „To normalne, że władze strzegą własnego rynku” – mówi Józef Wolski. – „Ulokowanie części produkcji w Rosji nie tylko da nam możliwość oferowania na rynku rosyjskim wyprodukowanego na miejscu produktu, obniży również koszty pracy i transportu.

W latach 2015-2017 górnictwo rosyjskie ma zaplanowane znaczne zwiększenie wydatków na maszyny i urządzenia. W 2015 roku Grupa Kopex podpisała na rynku rosyjskim już sześć kontraktów o łącznej wartości ok. 150 mln złotych.

Źródło: KOPEX S.A.

Udostępnij artykuł: