Kopex S.A. – w trzecim kwartale 2013 r. Spółka poprawiła wyniki finansowe

Finanse i gospodarka

W trzecim kwartale 2013 roku zysk netto Kopeksu wyniósł 29,26 mln zł. wobec 2,36 mln zł. w poprzednim kwartale. Zysk operacyjny Spółki wyniósł w trzecim kwartale 39,83 mln zł., przy przychodach 388,8 mln zł.

Łączny zysk netto Spółki za trzy pierwsze kwartały 2013 roku wyniósł 41,36 mln zł. przy łącznych przychodach ze sprzedaży rzędu 1 100 mln zł.

To zdecydowanie najlepszy jak dotychczas kwartał w tym roku.” – mówił po ogłoszeniu wyniku prezes Kopeksu Józef Wolski – „Zysk netto Kopeksu za trzeci kwartał jest ponad dwukrotnie wyższy niż za całe pierwsze półrocze.

Dzięki wysokiemu udziałowi sprzedaży zagranicznej Kopeksowi udało się zredukować negatywny wpływ sytuacji na krajowym rynku na sprzedaż i zyskowność. W 3. kwartale 2013 roku wartość sprzedaży Grupy poza granicami kraju wyniosła 172,85 miliarda zł. wobec 148,44 miliarda z rynku krajowego. W trzech pierwszych kwartałach 2013 roku przychody ze sprzedaży z rynków zagranicznych wyniosły 50,2% przychodów Grupy ogółem.

wolski.jozef.kopex.01.150x225Chcemy się uniezależnić od słabej koniunktury na krajowym rynku, więc staramy się zwiększać udział przychodów z zagranicy w wynikach Kopeksu – mówił po ogłoszeniu wyników prezes Kopeksu Józef Wolski – W strukturze geograficznej przychodów widać wzrost wpływów ze strategicznego dla nas rynku chińskiego oraz z Argentyny. Odnotowaliśmy niestety spadek przychodów na rynku rosyjskim, ale tu też w najbliższym czasie spodziewamy się istotnej poprawy.

Największy udział we wzroście przychodów i zysków Kopeksu miał największy w Grupie segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Sprzedaż kwartał do kwartału wzrosła w nim o prawie 16% i wyniosła 182,18 mln zł. przy rentowności EBIT 20,1%. Istotny wzrost sprzedaży nastąpił również w segmentach urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego.

Od trzech kwartałów systematycznie rośnie również wartość zamówień Kopeksu. W trzecim kwartale 2013 roku w core business backlog Grupy wyniósł 1,57 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego kwartału i spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W trzecim kwartale Grupa zmniejszyła również wartość kapitału obrotowego netto do 699 mln zł. To o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Grupa systematycznie zmniejsza również zadłużenie netto. Na koniec trzeciego kwartału zostało ono zredukowane do 513 mln zł., o 28% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

W kolejnych kwartałach Grupa Kopex zamierza w dalszym ciągu zwiększać przychody z rynków zagranicznych. „Kontrakty podpisywane poza granicami kraju, szczególnie w Azji i Ameryce Południowej są dla nas bardzo ważne również ze względu na znacznie lepszą rentowność”  – dodał Józef Wolski. Na wyniki Spółki w kolejnych kwartałach może ponadto wpłynąć realizacja programu restrukturyzacji Grupy, a co za tym idzie optymalizacji wykorzystania majątku Grupy oraz redukcja długu netto.

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2013 roku – pobierz.

Źródło: Grupa Kopex

Udostępnij artykuł: