Kopex S.A. – zmiana struktury akcjonariatu Spółki

Finanse i gospodarka

W piątek, 3 stycznia 2013 roku, w godzinach porannych Zarząd Kopex S.A. otrzymał informację o zawarciu umowy przez TDJ S.A. dającej prawo zakupu od podmiotu zależnego od siebie 7 433 000 akcji Kopex S.A. stanowiących 9,9996% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kopex S.A. oraz otrzymał od Zarządu Famur S.A. propozycję rozpoczęcia rozmów w sprawie połączenia obu spółek.

W piątek, 3 stycznia 2013 roku, w godzinach porannych Zarząd Kopex S.A. otrzymał informację o zawarciu umowy przez TDJ S.A. dającej prawo zakupu od podmiotu zależnego od siebie 7 433 000 akcji Kopex S.A. stanowiących 9,9996% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kopex S.A. oraz otrzymał od Zarządu Famur S.A. propozycję rozpoczęcia rozmów w sprawie połączenia obu spółek.

krzysztof.jedrzejewski.kopex.01.250x167Prezes Rady Nadzorczej Kopeksu i zarazem większościowy akcjonariusz Spółki Krzysztof Jędrzejewski nie kryje zaskoczenia przedstawioną dziś publicznie propozycją: "To jednostronne i autonomiczne działania spółki TDJ i Famuru. Nie zamierzam sprzedawać ani wymieniać akcji Kopeksu, w związku z tym proponowane rozmowy uważam za bezprzedmiotowe." - zapewnia Krzysztof Jędrzejewski - "W tej sprawie od dwóch lat docierały do nas różne sygnały ze strony Famuru. Nigdy jednak nie były to tak konkretne propozycje, nie prowadziliśmy również konkretnych rozmów w tej sprawie."

wolski.jozef.kopex.01.150x225Zarząd Kopex S.A. również jest zaskoczony przesłanymi dziś rano do Spółki informacjami: "Oczywiście cieszymy się, że TDJ uznało Kopex za dobrą inwestycję." - mówi prezes Kopeksu, Józef Wolski -  "Propozycja połączenia obu spółek wymaga rzecz jasna zgody właściciela większościowego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę jasne stanowisko pana Krzysztofa Jędrzejewskiego nie będziemy podejmować żadnych rozmów w tej sprawie." - dodaje Józef Wolski.

Famur S.A. zaproponował zarządowi Kopex S.A. rozpoczęcie rozmów w sprawie połączenia obu spółek. Miałoby to nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez przeniesienie majątku Kopeksu w zamian za akcje Famuru, które zostałyby wydane akcjonariuszom Kopeksu. Famur proponuje, że za jedną akcję Kopeksu akcjonariusze otrzymywaliby dwie akcje Famuru.

Źródło: Grupa Kopex

Udostępnij artykuł: