Kopex zaprojektuje kompleks urabiający rudę miedzi dla KGHM

Finanse i gospodarka

Kopex Machinery zaprojektuje prototyp kompleksu urabiającego rudę miedzi systemem ścianowym. Nowatorskie na skalę światową rozwiązanie umożliwi znaczący wzrost wydajności pozyskiwania rud miedzi.

Łączna wartość podpisanego przez Kopex Machinery z KGHM Polska Miedź S.A. na początku października kontraktu to 47,82 milionów złotych. Będzie on realizowany w trzech etapach. W pierwszym przez 20 miesięcy Kopex Machinery będzie opracowywał razem z AGH organ do mechanicznego urabiania rud miedzi. Po akceptacji projektu przez KGHM, Kopex Machinery przystąpi do projektowania i wykonania prototypu kompleksu ścianowego. Trzeci etap to próby funkcjonalne kompleksu pod ziemią.

To projekt rozłożony na lata.” – mówi prezes Kopex S.A., Józef Wolski – „Wartość pierwszego etapu to 4,18 miliona złotych. Dopiero po skonstruowaniu prototypu kombajnu, w 2017 roku, wartość kontraktu będzie bardziej widoczna w przychodach. Wtedy jednak będziemy już mieć w ofercie urządzenie nowatorskie na skalę światową.

Ruda miedzi jest znacznie twardsza od węgla, więc zarówno organ urabiający, jak i cały system musi zostać zaprojektowany i skonstruowany specjalnie do jej urabiania.”  – dodaje członek zarządu Kopex S.A., Andrzej Meder – „Zazwyczaj ruda miedzi jest pozyskiwana metodami strzałowymi. Nasze rozwiązanie będzie znacznie efektywniejsze. Kompleks ścianowy jest w stanie precyzyjnie urabiać złoże, wydobywany urobek jest znacznie bardziej czysty niż w przypadku metody strzałowej.

Od grudnia 2013 roku spółki Grupy Kopex zawarły z KGHM Polska Miedź S.A. umowy o łącznej wartości ponad 175,76 milionów złotych.

Źródło: Grupa Kopex

Udostępnij artykuł: