Koronawirus: Bank Pocztowy ma procedury na wypadek objęcia jego placówek kwarantanną

Finanse osobiste

O stosowanych w Banku Pocztowym procedurach w czasie rozwijającej się pandemii koronawirusa pisze Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

O stosowanych w Banku Pocztowym procedurach w czasie rozwijającej się pandemii koronawirusa pisze Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku.

Bartosz Trzciński: Zmiana w Polsce klasyfikacji powiatów ze względu na poziom epidemii, nie ma wpływu na funkcjonowanie Banku Pocztowego @PocztowyBank

Już wcześniej Bank Pocztowy podjął szereg działań, które wymieniam poniżej, umożliwiających obsługę klientów w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, a zarazem niestanowiący niepotrzebnej uciążliwości dla klientów.

Tym samym zmiana w Polsce klasyfikacji powiatów ze względu na poziom epidemii, nie ma wpływu na funkcjonowanie Banku, gdyż już podjęte kroki zapewniają ciągłość działania procesów obsługi Klienta.

Bank zapewnia środki bezpieczeństwa w postaci maseczek i płynów dezynfekcyjnych w obiektach Banku oraz rękawiczki dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.

Bank we wszystkich obiektach stosuje zasadę codziennej dezynfekcji klamek w drzwiach oraz powierzchniach „przechodnich” stanowisk roboczych.

Bank stosuje zasadę 1,5-metrowego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: nowe obostrzenia jednak szybciej, polityka „zero tolerancji”

Zabezpieczenia przed COVID-19

W placówkach i mikrooddziałach stosowane są zabezpieczenia w postaci przegród ochronnych (pleksi) pomiędzy klientem a pracownikiem go obsługującym.

W placówkach i mikrooddziałach stosowanie maseczek przez pracowników jest obowiązkowe przy bezpośredniej obsłudze klientów Banku, na terenie pozostałych obiektów Banku zaleca się, aby każdy pracownik używał maseczek, przemieszczając się po budynku, korzystając z wind.

Zaleca się zachowanie 1,5-metrowej odległości od innych pracowników podczas przemieszczania się po budynku, w tym przebywania w pomieszczeniach socjalnych czy konferencyjnych, jak również w pomieszczeniach innych niż macierzyste dla wykonywanej pracy.

Czytaj także: Koronawirus: w Idea Banku na klienta czeka maseczka, a Credit Agricole pamięta też o dezynfekcji urządzeń samoobsługowych

Co w przypadku ogłoszenia kwarantanny z powodu ekspansji koronawirusa?

Został wdrożony bieżący monitoring sieci sprzedaży Banku oraz nawiązano stały kontakt z Pocztą Polską pod kątem dostępności placówek Banku i Poczty.

Bank regularnie przygotowuje i zamieszczać na swoich stronach Internetowych komunikaty dla klientów Banki z informacją o podjętych przez Bank działaniach minimalizujących ryzyko zakażenia poprzez możliwość obsługi klientów z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Placówki i mikrooddziały Banku mają przygotowane procedury na wypadek objęcia obiektu kwarantanną oraz karty informacyjne o najbliższych placówkach i mikrooddziałach Banku oraz Poczty Polskiej realizujących obsługę klientów oraz elektronicznych kanałach dostępu, które umieszczane są w widocznym miejscu w przypadku zamknięcia obiektu.

Czytaj także: Koronawirus: PKO BP nie planuje wprowadzania nowych obostrzeń w sieci swoich placówek

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: