Koronawirus: ESMA wydała zalecenia dla uczestników rynków finansowych

Gospodarka

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał zalecenia dla uczestników rynków finansowych w zakresie skutków koronawirusa - podała Komisja Nadzoru Finansowego w czwartkowym komunikacie. Urząd zaleca m.in. planowanie ciągłości działań oraz zapewnienie przejrzystości informacji o skutkach koronawirusa.

Koronawirus na tle kuli ziemskiej
Fot. stock.adobe.com/denisismagilov

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał zalecenia dla uczestników rynków finansowych w zakresie skutków koronawirusa - podała Komisja Nadzoru Finansowego w czwartkowym komunikacie. Urząd zaleca m.in. planowanie ciągłości działań oraz zapewnienie przejrzystości informacji o skutkach koronawirusa.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (#ESMA) wydał zalecenia dla uczestników rynków finansowych w zakresie skutków koronawirusa #KNF #koronawirus #COVID19 @uknf

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że ESMA, wraz z właściwymi organami krajowymi, śledzi rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa na rynkach finansowych Unii Europejskiej.

ESMA zaleca m.in. planowanie ciągłości działań podając, że wszyscy uczestnicy rynków finansowych, w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się na zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Dodatkowo urząd wskazuje, że emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową, zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości.

Przejrzystość informacji o skutkach koronawirusa w raportach finansowych

ESMA, w zakresie sprawozdawczości finansowej zaleca, by emitenci zapewnili przejrzystość informacji o skutkach koronawirusa w raportach finansowych.

"Emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych" - napisano w komunikacie KNF.

Czytaj także: Koronawirus: giełdowe indeksy lecą w dół. Rośnie ryzyko recesji >>>

Dodatkowo - w ocenie ESMY - zarządzający aktywami powinni stosować wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować w związku z tym odpowiednie działania.

Czytaj także: Koronawirus: szefowa EBC ostrzega przed kryzysem podobnym do tego z 2008 r. >>>

"ESMA, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, cały czas monitoruje zmiany zachodzące na rynkach finansowych w związku z koronawirusem COVID-19 i jest przygotowany na skorzystanie ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów" - napisano w czwartkowym komunikacie. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: