Koronawirus: jak się zarejestrować jako bezrobotny w zamkniętym urzędzie pracy?

Bezgotówkowo / Rynek pracy

Przy pogarszającej się sytuacji wielu firm coraz więcej osób zaczyna rejestrować się w urzędach pracy, by uzyskać status osoby bezrobotnej. Tymczasem urzędy pracy zawieszają lub ograniczają przyjmowanie interesantów. Jak dziś uzyskać status osoby bezrobotnej i związane z tym świadczenia?, sprawdził Bohdan Szafrański.

bezrobotny, koronawirus, covid
Fot. stock.adobe.com/graphixchon

Przy pogarszającej się sytuacji wielu firm coraz więcej osób zaczyna rejestrować się w urzędach pracy, by uzyskać status osoby bezrobotnej. Tymczasem urzędy pracy zawieszają lub ograniczają przyjmowanie interesantów. Jak dziś uzyskać status osoby bezrobotnej i związane z tym świadczenia?, sprawdził Bohdan Szafrański.

#BohdanSzafrański: Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest systemowe przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w naszym kraju #Bezrobocie #ZBP #Covid19 @LewiatanTweets @OPZZcentrala

Jak nas poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na bieżąco monitorowane są informacje spływające z urzędów pracy dotyczące rejestracji osób bezrobotnych.

Różne zasady funkcjonowania urzędów pracy

Obecnie w związku z bardzo trudną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu mogą podejmować decyzję co do zmian w trybie pracy urzędów pracy, a także wprowadzać ograniczenia czy zawieszenia funkcjonowania urzędu (§10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522)).

Jednocześnie informacja o takim ograniczeniu powinna być ogłoszona na stronie internetowej urzędu. Przy czym zasady organizacji pracy i przyjęć interesantów – osobiste przy zachowaniu środków ochrony osobistej – czy za pomocą innych środków komunikacji mogą się różnić w zależności od konkretnego powiatowego urzędu pracy.

Jak radzi ministerstwo, osoba chcąca uzyskać status bezrobotnego może samodzielnie wydrukować niezbędne do rejestracji formularze i oświadczenia ze strony internetowej bądź pobrać je w siedzibie urzędu – o ile taka możliwość istnieje w przypadku danego powiatowego urzędu pracy – oraz po ich wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu odesłać je do urzędu pocztą lub pozostawić w siedzibie urzędu pracy, o ile urząd dopuścił taką możliwość (np. wystawiając dedykowane do tego skrzynki) wraz z wymaganymi rozporządzeniem dokumentami.

W tym przypadku zapewniona jest zatem możliwość rejestracji bez konieczności osobistej styczności osoby rejestrującej się z pracownikiem urzędu pracy.

Kolejny preferowany sposób to wypełnienie wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy.

Przydatny profil zaufany

W Warszawie już 17 marca Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił, że do odwołania zadania urzędu będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Pozostaje korzystanie tylko z usług elektronicznych.

Niestety konieczne jest do tego skorzystanie z profilu zaufanego. Obecnie można go założyć, jeśli korzysta się z usług: T Mobile Usługi Bankowe, PKO Bank Polski, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Envelo, Millennium i Alior. Stacjonarne punkty potwierdzające profil są dziś niedostępne. Wniosek można podpisać, jeśli ktoś dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja nieelektroniczna trudniejsza

Na przykład w Świebodzinie zaleca się, by osoby bezrobotne rejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy również przez portal www.praca.gov.pl.

Jednak dla osób, które nie mają możliwości rejestracji drogą elektroniczną, jest możliwość rejestracji w formie papierowej – wniosek dla osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny/poszukujący pracy jest do pobrania na stronie internetowej urzędu.

Dokumenty można składać w siedzibie powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym miejscu, wkładając w zamkniętej kopercie do skrzynki korespondencyjnej w wyznaczonych godzinach (w tym przypadku to tylko 2,5 godziny), a złożone dokumenty – oryginały po rejestracji zostaną odesłane pocztą na podany przez składającego adres. To dość typowe obecnie rozwiązanie. W razie potrzeby wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji dotyczących rejestracji pozostaje kontakt z urzędnikiem przez telefon.

Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest systemowe przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w naszym kraju.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: